Praktische informatie

Onderstaand een beknopt overzicht van onze belangrijkste informatie voor ouders.

Andere vragen of meer uitleg nodig over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met onze afdeling klantcontact.

Dat jouw kind zich veilig voelt en zich vol vertrouwen ontwikkelt richting de toekomst, vormt de basis van onze organisatie. Pedagogisch medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het overdragen van normen en waarden en het positief leren omgaan met anderen. Je leest er alles over in onze pedagogisch beleidsplannen, een uitgebreide visie op ons pedagogisch handelen:

Via het Ouderportaal online of via de app kan je eenvoudig gegevens inzien en zaken regelen:

 • Persoonlijke gegevens inzien of wijzigen (NAW, huisarts, noodnummers);
 • Inzien van facturen;
 • Doorgeven van afwezigheid of aanvragen van een extra dag of ruildag (lees hier meer over in de Aanvullende Voorwaarden).
 • Afgeven van toestemmingen en verklaringen over bijvoorbeeld ons fotobeleid en het vaccinatieprogramma;
 • De mentor van een kind;
 • Contactgegevens van het Service Bureau en de desbetreffende locatie;
 • Diverse beleidsdocumenten en protocollen onder Mijn vestiging.

Voor een toelichting op het gebruik van het Ouderportaal verwijzen we naar de gebruikershandleiding voor ouders.

Maakt u gebruik van de App van het Ouderportaal lees dan deze handleiding Ouderportaal App

Klik hier om in te loggen op het Ouderportaal

Voor al onze opvang hanteren wij de Algemene Voorwaarden 2017 Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze maken onderdeel uit van het Contract Kinderopvang van Kinderopvang Huizen.

Kinderopvang Huizen heeft als toevoeging hierop per opvangsoort eigen Aanvullende Voorwaarden geschreven, waarin onze dienstverlening eenvoudig uitgelegd wordt. Hieronder vind je onze Aanvullende Voorwaarden voor 2022 en tevens al de gewijzigde voorwaarden voor 2023.
LET OP: Voor onze kdv en bso locaties in Eemnes en Laren hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden:

2023

Alle locaties van Kinderopvang Huizen zijn gesloten op:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag 5 mei (eens in de 5 jaar, ingaande 2020)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag

De volgende dagen zijn we om 17.00 gesloten:

 • De dag voor Kerst (24 december)
 • Oudejaarsdag (31 december)

De schoolvakanties voor 2022-2023 zijn als volgt:

Herfstvakantie 2022
Zaterdag 15 oktober 2022 tot en met zondag 23 oktober 2022

Kerstvakantie 2022
Zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 2023
Zaterdag 25 februari 2023 tot en met zondag 8 maart 2023

Meivakantie 2023
Nationaal zaterdag 24 april 2023 tot en met zondag 5 mei 2023

Koningsdag
Donderdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)

Zomervakantie 2023
Zaterdag 22 juli 2023 tot en met zondag 3 september 2023

Vervoer naar sport- of hobbyclubs

Het stimuleren van eigen talent en voldoende beweging bij kinderen doen we ook door onze vervoerservice naar sport- of hobbyclubs binnen Huizen en Blaricum Bijvanck. Handig voor ouders voor wie de sporttrainingen of andere clubs onder werktijd vallen.

Wees er wel snel bij, want onze vervoersservice is populair maar heeft beperkt plek. Klik hier voor het Formulier inschrijven vervoersdienst.

Ten behoeve van onze dienstverlening zijn wij deels verplicht en deels genoodzaakt om persoonsgegevens vast te leggen. In onze Privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze (potentiele) klanten (ouders en kinderen) omgaan. Waarbij gegevens van kinderen alleen worden verwerkt met toestemming van de ouder/verzorger. Hierbij voldoen wij aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Binnen Stichting Kinderopvang Huizen wordt er eigenlijk voor drie doeleinden gebruik gemaakt van foto- en beeldmateriaal van kinderen:

 1. Foto- en beeldmateriaal voor het Ouderportaal. Via het Ouderportaal worden ouders op de hoogte gesteld van het verloop van de dag van hun kind. Dit gebeurt deels in tekst en deels wordt dit vergezeld van foto’s of filmpjes. Over het algemeen geldt dat er individuele foto’s/filmpjes van het kind worden gedeeld via het Ouderportaal. Het kan echter ook gebeuren dat er andere kinderen zichtbaar zijn of is het mogelijk dat hun kind zichtbaar is op een foto/filmpje in het Ouderportaal van andere ouders.
 2. Foto- en beeldmateriaal voor externe communicatie (website kinderopvanghuizen.nl, diverse social media, advertenties, folder-, poster- en flyermateriaal, etc).
 3. Om onze pedagogisch medewerkers te coachen in de communicatie en interactie met de kinderen werken wij met Video Interactie Begeleiding (VIB). Dit is een methodiek waarbij op basis van video-opnames tijdens het werk, in een nabespreking aan de orde komt waar de ontwikkeling ligt bij medewerker. Deze video-opnames worden alleen gebruikt voor VIB en niet voor andere doeleinden en worden na de nabespreking en verslaglegging direct verwijderd.

In ons fotobeleid- en filmbeleid lees je hoe het toestemmingsbeleid hiervoor geregeld is en hoe wij ervoor zorgen dat wij op een integere manier hiermee omgaan.

Een klacht zien wij als een leer- en verbetermoment. Wij nemen deze dan ook altijd zeer serieus. In ons Klachtenreglement ouders en oudercommissies lees je hoe je eenvoudig een klacht kan indienen.

Interesse in de aard en hoeveelheid van de klachten die wij vorig jaar hebben gehad en hoe wij deze hebben afgehandeld? Lees dan ons Klachtenjaarverslag Stichting Kinderopvang Huizen 2021

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Sinds juli 2013 werken wij met de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode bevat een duidelijk stappenplan waarin staat hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort houdt dit in:

 1. Signalen in kaart brengen.
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
 4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
 5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Meer informatie over deze meldcode vindt u op deze pagina van de overheid.

In ons directieverslag lees je een weergave van het voorgaande jaar.
De speerpunten, doelstellingen, resultaten en hoogtepunten komen aan bod.
Het meest recente directieverslag vind je hier.

Kinderopvang Huizen is aangesloten bij BOink, dit houdt in dat alle ouders gebruik kunnen maken van de hun dienstverlening en bij hun terecht kunnen voor advies of met vragen. Lees er meer over op www.boink.info/home

Geïnteresseerd?

Wil je zelf ervaren hoe dat gaat bij ons op de opvang? Direct inschrijven? Of heb je nog vragen?

Het laatste nieuws van Kinderopvang Huizen