Welke opvangvormen biedt Kinderopvang Huizen?

Wij bieden 3 verschillende opvangsoorten;

 • Kinderdagverblijven voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar;
 • Peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar;
 • Buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar.

Op welke dagen is Kinderopvang Huizen geopend?

De openingstijden van al onze vestigingen variëren. Op de verschillende informatiepagina’s van onze diverse locaties staan de openingstijden van die betreffende locatie.

Wij zijn gesloten op de nationale feestdagen. Klik hier voor ons vakantie- en feestdagen overzicht.


Wat zijn horizontale en verticale groepen?

 • In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd samen. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf de 3+ groep of op een buitenschoolse opvang een groep voor 4 en 5 jarigen.
 • In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden samen. Bij een kinderdagverblijf is dit bijvoorbeeld de 0 tot 3 jaar groep. En bij de buitenschoolse opvang bijvoorbeeld een groep vanaf 5 tot en met 12 jaar.

Is Kinderopvang Huizen geopend in vakanties en op feestdagen?

 • Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar geopend met uitzondering van de nationale feestdagen. Klik hier voor een overzicht van deze feestdagen.
 • Voor de peuteropvang geldt dat er locaties zijn die 52 weken per jaar open zijn en locaties die 40 weken per jaar open zijn. Lees hier meer over op de informatiepagina van de peuteropvang. Voor alle peuteropvanglocaties geldt dat zij sowieso gesloten zijn op nationale feestdagen. Klik hier voor een overzicht van deze feestdagen.
 • Onze buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de nationale feestdagen. Klik hier voor een overzicht van deze feestdagen. Het kan zijn dan bso locaties tijdens de vakanties samenvoegen. Ook zijn er bso locaties die op de woensdag en/of vrijdag gesloten zijn. Opvang vindt dan op een andere bso locatie plaats.

Valt de kinderopvang van Kinderopvang Huizen onder de Wet kinderopvang?

Ja, al onze opvangvormen vallen in principe onder de Wet Kinderopvang. Afhankelijk van de persoonlijke situatie heeft een ouder wel of geen recht op kinderopvangtoeslag. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Wat is het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK)?

Het Landelijk Register Kinderopvang is een lijst met alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Ook gastouders zijn in de lijst opgenomen. Klik hier voor het Landelijk Register Kinderopvang.


Waar vind ik het LRK-nummer van de kinderopvang?

Op elke pagina van onze afzonderlijke locaties staat het LRK-nummer van die betreffende locatie vermeld. Hier staat ook de link naar de LRK-registratie en naar het laatste inspectierapport van de GGD.


Zijn alle vestigingen van Kinderopvang Huizen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang?

Ja, al onze vestigingen zijn geregistreerd  in het Landelijk Register Kinderopvang. Op de locatie pagina van elke vestiging is de link naar de registratie te vinden en het laatste inspectierapport van de GGD.


Waar heeft Kinderopvang Huizen mijn Burgerservicenummer (BSN) voor nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn vanwege het recht op kinderopvangtoeslag of subisidie vanuit de gemeente, wettelijk bevoegd – en zelfs verplicht – om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders en de geplaatste kinderen te registreren. Het BSN maakt het mogelijk om personen uniek te identificeren.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan je kind inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen.


Hanteert Kinderopvang Huizen een minimaal aantal opvangdagen?

 • Voor het kinderdagverblijf geldt een minimale afname van 1 dag;
 • Voor de peuteropvang in de gemeente Huizen geldt het volgende:
  • Onder de Wet kinderopvang een minimale afname van 1 ochtend;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een VE-indicatie een minimale afname van 3 ochtenden;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een kostwinnergezin een minimale afname van 2 ochtenden;
 • Voor de peuteropvang in de BEL gemeente (Blaricum, Eemnes en Laren) geldt het volgende:
  • Onder de Wet kinderopvang een minimale afname van 2 ochtenden;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een VE-indicatie een minimale afname van 4 ochtenden;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een kostwinnergezin een minimale afname van 2 ochtenden;
 • Voor de buitenschoolse opvang geldt een minimaal afname van 1 middag.

Hoe lang duurt het tot mijn kind geplaatst wordt?

Wij hanteren een plaatsingsbeleid waarbij wordt geplaatst met onderstaande volgorde van voorrang:

 1. Kinderen van medewerkers;
 2. Kinderen wiens broer of zus al geplaatst is, mits minstens 6 maanden ingeschreven;
 3. Kinderen die al geplaatst zijn, maar andere/meerdere dagdelen willen, mits dit geen nieuwe plaatsing in de weg staat;
 4. Datum van inschrijving;
 5. Bij een sociale/medische indicatie wordt bij elk geval apart besloten of en in welke mate voorrang gegeven wordt. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van bijvoorbeeld RIAGG of arts, ter onderbouwing van de indicatie.

Zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dan worden wachtlijsten aangelegd. Vragen over een inschrijving of wachtlijsten kunnen altijd gemaild worden naar onze afdeling Klantcontact.


Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?

Inschrijven doe je via ons online inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt je direct via email een ontvangstbevestiging.


Zijn er kosten aan de inschrijving verbonden?

Wij rekenen geen kosten voor inschrijving.


Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?

Een inschrijving kan geannuleerd worden door een mail te sturen aan onze afdeling Klantcontact.


Hoe kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Een inschrijving kan gewijzigd worden door een mail te sturen aan onze afdeling Klantcontact.


Wanneer krijg ik te horen of er een plaats beschikbaar is voor mijn kind?

Indien er plek beschikbaar is voor je kind, ontvang je hiervan uiterlijk twee maanden van tevoren bericht. Zolang er geen plek beschikbaar is, krijg je geen bericht.

Het is voor ons dan ook niet mogelijk om aan te geven wanneer er wel plek beschikbaar is, aangezien wij afhankelijk zijn van mogelijke opzeggingen, gewenste dagen en beschikbaarheid en ruimte voor doorstroom naar vervolggroepen.


Hoe wordt de plaats van mijn kind bevestigd?

Voor het vastleggen van de plaatsing ontvang je digitaal een contract van ons. In dit contract staan naast de belangrijkste NAW-gegevens onder meer, de startdatum van plaatsing, de opvangsoort en locatie en het tarief.

Dit contract onderteken je gemakkelijk digitaal.


Wat gebeurt er nadat ik het contract heb teruggestuurd?

Na digitale ondertekening van het contract, wordt je ongeveer twee weken voor start plaatsing door een pedagogisch medewerker van de locatie gebeld om een intakegesprek en wenmomenten in te plannen.


Wanneer krijg ik een intakegesprek op locatie?

Na digitale ondertekening van het contract, wordt je ongeveer twee weken voor start plaatsing door een pedagogisch medewerker van de locatie gebeld om een intakegesprek en wenmomenten in te plannen.


Waarom moet ik mijn kind al zo vroeg mogelijk aanmelden voor de opvang?

Wij hanteren een plaatsingsbeleid waarbij wordt geplaatst met onderstaande volgorde van voorrang:

 1. Kinderen van medewerkers;
 2. Kinderen wiens broer of zus al geplaatst is, mits minstens 6 maanden ingeschreven;
 3. Kinderen die al geplaatst zijn, maar andere/meerdere dagdelen willen, mits dit geen nieuwe plaatsing in de weg staat;
 4. Datum van inschrijving;
 5. Bij een sociale/medische indicatie wordt bij elk geval apart besloten of en in welke mate voorrang gegeven wordt. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van bijvoorbeeld RIAGG of arts, ter onderbouwing van de indicatie.

Zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dan worden wachtlijsten aangelegd. De periode van inschrijving bepaalt dus onder meer de plek op de wachtlijst. Vragen over een inschrijving of wachtlijsten kunnen altijd gemaild worden naar onze afdeling Klantcontact.


Hoe lang is de wachtlijst?

Wij kunnen geen uitspraken doen over de lengte en duur van de wachtlijst.  Indien er plek beschikbaar is voor je kind, ontvang je hiervan uiterlijk twee maanden van tevoren bericht. Zolang er geen plek beschikbaar is, krijg je geen bericht.

Het is voor ons dan ook niet mogelijk om aan te geven wanneer er wel plek beschikbaar is, aangezien wij afhankelijk zijn van mogelijke opzeggingen, gewenste dagen en beschikbaarheid en ruimte voor doorstroom naar vervolggroepen.

Wij hanteren een plaatsingsbeleid waarbij wordt geplaatst met onderstaande volgorde van voorrang:

 1. Kinderen van medewerkers;
 2. Kinderen wiens broer of zus al geplaatst is, mits minstens 6 maanden ingeschreven;
 3. Kinderen die al geplaatst zijn, maar andere/meerdere dagdelen willen, mits dit geen nieuwe plaatsing in de weg staat;
 4. Datum van inschrijving;
 5. Bij een sociale/medische indicatie wordt bij elk geval apart besloten of en in welke mate voorrang gegeven wordt. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van bijvoorbeeld RIAGG of arts, ter onderbouwing van de indicatie.

Ik werk op wisselende dagen. Kan ik dan ook gebruik maken van kinderopvang?

Wie bieden geen flexibele opvang.


Heb ik voorrang als ik al een kind op de opvang heb bij Kinderopvang Huizen en nu zoek een plaats voor een broertje/zusje zoek? 

Ja dan heb je deels voorrang. Wij hanteren een plaatsingsbeleid waarbij wordt geplaatst op onderstaande volgorde van voorrang.

 1. Kinderen van medewerkers;
 2. Kinderen wiens broer of zus al geplaatst is, mits minstens 6 maanden ingeschreven;
 3. Kinderen die al geplaatst zijn, maar andere/meerdere dagdelen willen, mits dit geen nieuwe plaatsing in de weg staat;
 4. Datum van inschrijving;
 5. Bij een sociale/medische indicatie wordt bij elk geval apart besloten of en in welke mate voorrang gegeven wordt. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van bijvoorbeeld RIAGG of arts, ter onderbouwing van de indicatie.

Het hebben van een broertje of zusje op de opvang bepaalt dus onder meer de plek op de wachtlijst.


Wat zijn de voorwaarden voor het opzeggen?

Het beëindigen van een contract dient schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.


Wanneer stopt het opvangcontract voor mijn kind?

 • Voor kinderen van het kinderdagverblijf en de peuteropvang geldt dat het contract automatisch stopt als de leeftijd van 4 jaar bereikt wordt. Is de wens dat het contract eerder beëindigd wordt, dan dient dit schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 • Voor kinderen van de buitenschoolse opvang geldt dat het contract automatisch stopt als de leeftijd van 13 jaar bereikt wordt. Is de wens dat het contract eerder beëindigd wordt, dan dient dit schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Wat zijn de tarieven van Kinderopvang Huizen?

Met onze handige rekentool, bereken je eenvoudig wat je netto maandlasten zullen zijn. Klik hier voor onze rekentool.

Liever een overzicht van onze bruto tarieven?

 • Klik hier voor onze tarieven van de kinderdagverblijven
 • Klik hier voor onze tarieven van de peuteropvang
 • Klik hier voor onze tarieven van de buitenschoolse opvang


Wat is in de prijs inbegrepen?

Dit varieert per opvangsoort:

 • Bij het kinderdagverblijf is het tarief inclusief luiers en voeding;
 • Bij de peuteropvang is het tarief inclusief luiers en voeding;
 • Bij buitenschoolse opvang is het tarief inclusief voeding en het ophalen van school naar de locatie.

Krijg ik een bijdrage in de kosten van de kinderopvang?

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Werkende/studerende ouder(s) hebben recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Hoe betaal ik de maandelijkse kosten voor kinderopvang?

Rond de 15e van elke maand versturen wij de factuur voor de opvangkosten van de komende maand. Deze kosten worden rond de 25e automatisch geïncasseerd van de rekening. Indien automatische incasso niet mogelijk is, kan in overleg met de afdeling Financiën gekeken worden naar een andere mogelijkheid.


Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang als ik onbetaald werk verricht?

Afhankelijk van de persoonlijke situatie heeft een ouder wel of geen reactie op kinderopvangtoeslag. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Moet ik bij afwezigheid van mijn kind doorbetalen?

Ja, indien je kind afwezig is, worden de kosten voor opvang gewoon in rekening gebracht. Er is wel de mogelijkheid om de afwezige dag te ruilen naar een andere dag in de drie weken voorafgaand of de drie weken de afwezige datum.


Moet ik betalen feestdagen en ik kan ik deze dagen ook ruilen?

Ja, voor feestdagen worden de kosten voor opvang in rekening gebracht. Voor ons lopen veel kosten ook door, denk hierbij aan huur-, medewerkers en andere doorlopende kosten. Er is wel de mogelijkheid om de feestdagen te ruilen naar een andere dag in de drie weken voorafgaand of de drie weken de feestdag.


Kom ik in aanmerking voor kindertoeslag?

Afhankelijk van de persoonlijke situatie heeft een ouder wel of geen reactie op kinderopvangtoeslag. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan via de website van de Belastingdienst.
Wacht niet te lang met aanvragen, dan kan je geld mislopen. Vraag de kinderopvangtoeslag aan uiterlijk 3 maanden nadat de opvang is gestart.


Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag berekenen?

Je maakt gemakkelijk een proefberekening van de kinderopvangtoeslag via de website van de Belastingdienst.


Is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan Kinderopvang Huizen te laten overmaken door de Belastingdienst?

Nee dit is niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk als er een convenant is met de Belastingdienst. Wij hebben geen convenant met de Belastingdienst.


Ik ben werkeloos geworden. Moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?

Bij werkeloosheid behoud je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je dient zelf de kinderopvangtoeslag stop te zetten.


Waar kan ik het bankrekeningnummer van Kinderopvang Huizen vinden?

Het bankrekeningnummer van Kinderopvang Huizen staat op de factuur.


Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Het rekeningnummer voor automatische incasso wijzig je gemakkelijk in het Ouderportaal. Je kan ook een mail sturen aan onze afdeling Klantcontact.


Ik ben werkloos geworden. Is het verstandig om kinderopvang op te zeggen?

Bij werkeloosheid behoud je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je dient zelf de kinderopvangtoeslag stop te zetten. Dit kan eenvoudig via de Kinderopvangtoeslag App of via de website van de Belastingdienst.


Hoe kan ik mijn factuur betalen?

Rond de 15e van elke maand versturen wij de factuur voor de opvangkosten van de komende maand. Deze kosten worden rond de 25e automatisch geïncasseerd van de rekening. Indien automatische incasso niet mogelijk is, kan in overleg met de afdeling Financiën gekeken worden naar een andere mogelijkheid.


Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Rond de 15e van elke maand versturen wij de factuur voor de opvangkosten van de komende maand. Deze kosten worden rond de 25e automatisch geïncasseerd van de rekening. Indien automatische incasso niet mogelijk is, kan je het bedrag zelf overmaken, met inachtneming van € 2,50 administratiekosten.


Wanneer incasseren jullie mijn factuur?

Rond de 15e van elke maand versturen wij de factuur voor de opvangkosten van de komende maand. Deze kosten worden rond de 25e automatisch geïncasseerd van de rekening. Indien automatische incasso niet mogelijk is, kan je het bedrag zelf overmaken, met inachtneming van € 2,50 administratiekosten.


Waar kan ik terecht met vragen over mijn factuur?

Vragen over de factuur stel je gemakkelijk via een mail de afdeling Financiën .


Is opzegging van de overeengekomen plaatsing kosteloos?

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Verder zijn er geen extra kosten verbonden aan het beëindigen van een contract. Het verzoek tot beëindiging van een contract dient schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact.


Hoe kan ik mijn machtiging voor een automatisch incasso intrekken?

In principe verrekenen wij alle facturen via automatisch incasso. Indien automatische incasso niet mogelijk is, kan je het bedrag zelf overmaken, met inachtneming van € 2,50 administratiekosten.


Deze maand lukt het me niet om de factuur tijdig te betalen. Wat kan ik doen?

Neem bij betalingsproblemen van de opvangkosten contact op met onze afdeling Financiën . Samen kan dan gekeken worden naar een mogelijke oplossing.


Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

In februari ontvang je de jaaropgave van het voorgaande kalenderjaar.


Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan je kind inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen.


Loopt mijn plek op een kinderdagverblijf automatisch door in een plek op de buitenschoolse opvang?

Nee, een plek op het kinderdagverblijf loopt niet automatisch door in een plek op de buitenschoolse opvang. Je kind moet hier opnieuw voor ingeschreven worden. Je kan je kind inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen.


Krijg ik een bijdrage in de kosten van het kinderdagverblijf?

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Werkende/studerende ouder(s) hebben recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan je kind inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen.


Kan ik mijn kind één dagdeel op de peuteropvang plaatsen?

 • Voor de peuteropvang in de gemeente Huizen geldt het volgende:
  • Onder de Wet kinderopvang een minimale afname van 1 ochtend;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een VE-indicatie een minimale afname van 3 ochtenden*;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een kostwinnersgezin een minimale afname van 2 ochtenden;

*Voor een locatie die 40 weken per jaar is geopend is de minimale afname 4 ochtenden per week. 

 • Voor de peuteropvang in de BEL gemeente (Blaricum, Eemnes en Laren) geldt het volgende:
  • Onder de Wet kinderopvang een minimale afname van 2 ochtenden;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een VE-indicatie een minimale afname van 4 ochtenden;
  • Met subsidie vanuit de gemeente voor een kostwinnergezin een minimale afname van 2 ochtenden;

Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VE)?

Kinderen met een ontwikkel- of taalachterstand kunnen via het consultatiebureau een Voorschoolse Educatie (VE) indicatie krijgen. Met deze indicatie krijg je vanuit de gemeente een tegemoetkoming in de opvangkosten. Vragen hierover? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact.


Ik denk dat mijn kind behoort tot de doelgroep die in aanmerking komt voor een VE-indicatie. Waar kan ik mijn kind inschrijven?

Een Voorschoolse Educatie (VE) indicatie wordt toegekend door het consultatiebureau, indien er signalen zijn dat een kind een ontwikkel- of taalachterstand heeft. Indien je denkt dat je kind tot deze doelgroep behoort, neem dan contact op met het consultatiebureau.


Krijg ik een bijdrage in de kosten van de peuteropvang?

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Werkende/studerende ouder(s) hebben recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Kind met VE-indicatie of geen recht op Kinderopvangtoeslag?

Ouder(s) met kinderen met een VE-indicatie (Voorschoolse Educatie) en ouders uit een kostwinnersgezin* komen in aanmerking voor een bijdrage via de gemeente en betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Hier meer over weten? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact.

U kunt ook een indicatie van uw netto maandkosten berekenen met onze rekentool.

*Kostwinnergezin: U heeft een toeslagpartner en een van u beiden werkt of studeert of u werkt of studeert beiden niet. Of u bent alleenstaand en werkt of studeert niet.


Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kan je kind inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen.


Wat is het vakantie tegoed en wanneer kan ik deze gebruiken?

Als je kind op de buitenschoolse opvang zit, is je kind automatisch afgemeld voor de twaalf weken nationale schoolvakanties. Je ontvangt voor deze twaalf weken pér kalenderjaar, pér contractdag een vakantie-uren tegoed van 11 uur. Dit vakantie uren tegoed is in te zetten voor aanvragen in vakanties, voor studiedagen of andere extra sluitingsdagen van school.

Niet opgenomen vakantie tegoed uren komen aan het eind van het kalenderjaar te vervallen en worden niet gerestitueerd. Indien u voor het einde van het jaar de overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigt, worden de vrij besteedbare vakantie tegoed uren herberekend. Heeft u teveel uren opgenomen, dan worden deze in rekening gebracht.


Kan mijn kind voor zijn 4e verjaardag al op de bso terecht?

Start je kind al voor de 4e verjaardag op de basisschool? Dan kan bij wijze van uitzondering, en alleen in overleg, de buitenschoolse opvang ook enkele weken voor de 4e  verjaardag aanvangen.


Krijg ik een bijdrage in de kosten van de buitenschoolse opvang?

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Werkende/studerende ouder(s) hebben recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.


Hanteert Kinderopvang Huizen een opzegtermijn?

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Het verzoek tot beëindiging van een contract dient schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact.


Hoe kan ik mijn overeenkomst met Kinderopvang Huizen opzeggen?

Het verzoek tot beëindiging van een contract dient schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand.


Kan ik mijn overeenkomst nog annuleren voordat de plaatsingsdatum is ingegaan?

Dit kan, echter ná ondertekening van het contract geldt een opzegtermijn van één maand. Het verzoek tot beëindiging van een contract dient schriftelijk via mail ingediend te worden bij de afdeling Klantcontact. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand.


Hoe kan ik gebruik maken van het ouderportaal en de app?

Ná digitale ondertekening van het contract, wordt er via mail verstuurd met informatie over het Ouderportaal en de Ouderportaalapp, met daarin ook de gebruikersnaam en instructies om het wachtwoord in te stellen.


Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Indien je het wachtwoord van het Ouderportaal bent vergeten, geef je dit aan bij het inloggen. Een nieuw wachtwoord wordt dan via mail verstuurd.


Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam ben vergeten?

Je gebruikersnaam van het Ouderportaal is het emailadres van de ouder op wiens naam het contract van de kinderopvang staat. Deze staat ook op het contract. Weet je deze niet te vinden? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact.


Kunnen mijn (ex)partner en ik aparte accounts krijgen voor toegang tot het ouderportaal?

Nee dit is niet mogelijk. Tenzij u beiden een deel van de opvangdagen op contract neemt.


Ik maak gebruik van het ouderportaal, maar ik wil niet dat mijn kind op de foto wordt gezet. Hoe kan ik dit aangeven?

Als je voor het eerst inlogt in het Ouderportaal, dien je een aantal toestemmingsvragen te beantwoorden. De toestemming voor het wel/of niet op de foto zetten van kinderen is hier één van. Je kan dit later ook nog aanpassen.


Mag mijn kind een extra (mid)dag komen?

Via het Ouderportaal kan je altijd een extra opvang(mid)dag aanvragen. Afhankelijk van de bezetting op de groep en het aantal aangemelde kinderen wordt deze aanvraag wel of niet goedgekeurd. Wij houden ons hierbij aan de beroepskracht-kind-ratio richtlijnen vanuit de GGD. De kosten voor deze extra opvang(mid)dag worden in de eerstvolgende factuur berekend.


Hoe kan ik een ruildag aanvragen?

Via het Ouderportaal kan een ruil(mid)dag aangevraagd worden, in de drie weken voorafgaand en drie weken de datum van de te ruilen dag. Afhankelijk van de bezetting op de groep en het aantal aangemelde kinderen wordt deze aanvraag wel of niet goedgekeurd. Wij houden ons hierbij aan de beroepskracht-kind-ratio richtlijnen vanuit de GGD.


Is het ruilen van een dag kosteloos?

Via het Ouderportaal kan een ruil(mid)dag aangevraagd worden, in de drie weken voorafgaand en drie weken ná de datum van de te ruilen dag. Vindt de ruildag binnen deze periode plaats, dan is deze kosteloos.

Zodra de dag buiten deze ruilperiode valt, wordt de dag als extra opvang(mid)dag gekenmerkt en de kosten voor deze extra opvang(mid)dag worden in de eerstvolgende factuur berekend.


Ik maak gebruik van buitenschoolse opvang. Kan ik een reguliere opvangdag ruilen naar een vakantie opvangdag?

Bij de buitenschoolse opvang kan een reguliere schooldag alléén geruild worden naar een andere schooldag. Ruilen naar een vakantiedag of extra openingsdag is niet mogelijk, deze dag kan worden opgenomen uit het vakantie uren tegoed.


Wat is jullie pedagogisch beleid ?

Wij hanteren een pedagogisch beleid voor onze drie opvangvormen (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) dat in de basis uniform is. Echter op bepaalde leeftijdspecifieke punten zijn er afwijkingen. Onze pedagogische beleidsplannen zijn hier te vinden.


Wat is jullie beleid op het gebied van ziekte en hygiëne?

In het Ouderportaal onder ‘mijn vestiging’ vind je algemene beleidsdocumenten, waaronder ons algemene ziekte- en hygiënebeleid. Ook vind je hier locatie-specifieke documenten zoals het veiligheid- en gezondheidsbeleid per locatie.


Waar kan ik het pedagogisch werkplan van mijn opvanglocatie vinden?

Het locatie werkplan vind je in het Ouderportaal onder ‘mijn vestiging’ en dan ‘beleid locatie’.


Waar vind ik informatie over de oudercommissie van mijn locatie?

Informatie over de Oudercommissie van de locatie vind je in het Ouderportaal onder ‘mijn vestiging’.


Waar vind ik het inspectierapport van mijn locatie?

Op elke pagina van onze afzonderlijke locaties staat een link naar het laatste inspectierapport van de GGD.


Kan ik de ontwikkeling van mijn kind volgen?

Jazeker! In het Ouderportaal hebben wij een kindvolgsysteem. In dit systeem kun wordt de ontwikkelingen vastgelegd van je kind.


Mijn kind gaat op vakantie. Hoe kan ik dit doorgeven?

 • Gaat je kind naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang? Dan meld je je kind af voor de vakantiedagen via het Ouderportaal.
 • Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Dan is je kind automatisch afgemeld voor de 12 weken nationale schoolvakantie. Heb je toch opvang nodig in de vakantie, dan meld je je kind hiervoor aan. Lees hier meer over in onze Aanvullende Voorwaarden.

Mijn kind is ziek. Hoe kan ik dit doorgeven?

Een ziekmelding kan doorgegeven worden via het Ouderportaal.


Kan ik bij een van de locaties een kijkje komen nemen?

Uiteraard! Het is altijd mogelijk om een vrijblijvende rondleiding op een van onze locaties te krijgen. Klik hier om een rondleiding aan te vragen.


Hoe kan ik solliciteren bij Stichting Kinderopvang Huizen:

Via de website hebben we verschillende vacatures online staan. Ben je geïnteresseerd in een van onze vacatures dan kun je via de ‘solliciteer direct’ button met ons in contact komen. Er worden verschillende gegevens opgevraagd waaronder je naam, mailadres, telefoonnummer CV en Motivatiebrief. Bij ontvangst van je gegevens nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op.

Wil je graag rechtstreeks in contact komen of solliciteren dan kun je contact opnemen met:

Kirsten Ippel, Recruiter Stichting Kinderopvang Huizen.

Mobiel: 06-59880006

Email adres: kippel@kinderopvanghuizen.nl


Hoe verloopt de sollicitatie procedure binnen Stichting Kinderopvang Huizen:

 • Na ontvangst van je motivatiebrief en CV wordt er binnen twee werkdagen telefonisch contact opgenomen. In dit gesprek wordt kennisgemaakt met elkaar en kijken we samen naar je wensen en de mogelijkheden binnen Stichting Kinderopvang Huizen.
 • Wanneer er mogelijkheden zijn binnen Stichting Kinderopvang Huizen die voldoen aan je wensen nodigen we je uit voor een gesprek op het Service Bureau.
 • Na een positieve kennismaking van beide kanten plannen we een kennismaking op locatie met de Teammanager of plannen we een tweede gesprek in op het service bureau.
 • Is iedereen enthousiast? Dan gaan we in gesprek over salaris, arbeidsvoorwaarden en andere administratieve zaken.
 • Alles rond? Dan is het tijd voor een startdatum en heten we je welkom binnen Kinderopvang Huizen.

Met welke diploma’s kan ik werken binnen de Kinderopvang? 

Binnen de Kinderopvang mag je als pedagogisch medewerker werken met verschillende diploma’s.

Via deze link kun je de diploma check doen om te kijken of jij ook aan het werk mag als Pedagogisch Medewerker binnen de kinderopvang.

Heb je andere vragen, neem dan contact op met:

Kirsten Ippel, Recruiter Stichting Kinderopvang Huizen.

Mobiel: 06-59880006

Email adres: kippel@kinderopvanghuizen.nl

Wat heb ik nodig om als BOL/BBL aan de slag te gaan:

Er zijn verschillende scholen waar wij mee samenwerken binnen Kinderopvang Huizen zoals: ROC Hilversum, ROC van Amsterdam (in Almere) en ROC Utrecht in Amersfoort. Via deze scholen kun je informatie inwinnen over verschillende opleidingen binnen de kinderopvang.

Binnen de Kinderopvang kun je stagelopen wanneer je een Pedagogische opleiding of een Sport & Beweging opleiding volgt.

Iedere stagiaire/BBL medewerker wordt begeleidt op de werkvloer zodat alles wat je leert op school kan worden toegepast op de werkvloer.

Hoe kan ik BOL/BBL stage lopen bij Stichting Kinderopvang Huizen:

Via de website hebben we BBL vacatures online staan. Ben je geïnteresseerd in een van onze vacatures dan kun je via de ‘solliciteer direct’ button met ons in contact komen. Er worden verschillende gegevens opgevraagd waaronder je naam, mailadres en telefoonnummer. Bij ontvangst van je gegevens nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op.

Heb je vragen, wil je starten met een BOL/BBL opleiding of kom je graag rechtstreeks in contact dan kun je contact opnemen met:

Kirsten Ippel, Recruiter Stichting Kinderopvang Huizen.

Mobiel: 06-59880006

Email adres: kippel@kinderopvanghuizen.nl


Hoe verloopt de sollicitatie procedure voor BOL/BBL binnen Stichting Kinderopvang Huizen:

 • Naar aanleiding van je sollicitatie en het ontvangen van je CV neemt Kirsten telefonisch contact met je op. In dit gesprek wordt gevraagd naar je wensen en leren jullie elkaar kennen. Mocht deze kennismaking positief bevallen maken we direct een afspraak voor een persoonlijke kennismaking op kantoor.
 • Als eerste zullen we samen kennismaken. Dit doen we op kantoor en dit gesprek zou je kunnen zien als een 1e sollicitatiegesprek.
 • Na een positieve kennismaking en na het vinden van een passende stageplek voor BOL/BBL kun je meedraaien op de locatie. Hier ga je ook direct met de Teammanager in gesprek van de locatie
 • Na een positieve kennismaking op locatie zullen we een startdatum plannen afhankelijk van de documenten die wij moeten ontvangen voor je start. Denk aan een VOG, Stageovereenkomst en het toevoegen van jezelf in het personen register.
 • Yes, dan kun je aan de slag!