– Pedagogisch beleidsmedewerker –
22 tot 26 uur per week, werkdagen in overleg

Dit ga je doen:
– Je ontwikkelt en actualiseert het pedagogisch beleid en de beleidsstukken die raken aan de pedagogische praktijk.
– Je zorgt voor een duidelijke vertaling van het beleid naar de werkpraktijk (o.a. door concrete activiteiten, methode en instrumenten).
– Je stemt het beleid af met de interne betrokkenen en externe instanties.
– Je creëert draagvlak, zodat iedere medewerker werkt volgens het beleid en met dezelfde pedagogisch visie.
– Je volgt de wet- en regelgeving en signaleert trends en ontwikkelingen. Dit verwerk je waar nodig in het huidige beleid.
– Je voorziet in de benodigde communicatie omtrent het pedagogisch beleid en beantwoordt vragen van medewerkers en leidinggevenden.

Lees verder 

 

– Pedagogisch medewerker Peuteropvang (m/v) –
Gemiddeld 14 uur per week op de maandag, woensdag en vrijdag.
Werktijden tussen 08:30 uur en 13:00 uur

Dit ga je doen:

 • Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag op PO-locatie ’t Krekeltje.
 • Met het team van pedagogisch medewerkers draag je onze visie en het pedagogisch beleid uit en zorg jij voor kwalitatief goede opvang.
 • Je schept een situatie waarin de kinderen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen mede op het sociaal-emotionele en zintuiglijke vlak.
 • Bij de diverse activiteiten stimuleer je tevens de taalontwikkeling van kinderen.
 • Je biedt de kinderen in een speelleeromgeving een goede overgang naar de basisschool.

Tijdens schoolvakanties kan je op andere locaties ingezet worden.

Lees verder 

– Pedagogisch medewerker Peuteropvang (m/v) –
Gemiddeld 9 uur per week  op de woensdag en vrijdag.
Werktijden tussen 08:30 uur en 13:00 uur

Dit ga je doen:

 • Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag op PO-locatie ’t Morsje.
 • Met het team van pedagogisch medewerkers draag je onze visie en het pedagogisch beleid uit en zorg jij voor kwalitatief goede opvang.
 • Je schept een situatie waarin de kinderen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen mede op het sociaal-emotionele en zintuiglijke vlak.
 • Bij de diverse activiteiten stimuleer je tevens de taalontwikkeling van kinderen.
 • Je biedt de kinderen in een speelleeromgeving een goede overgang naar de basisschool.

Tijdens schoolvakanties kan je op andere locaties ingezet worden.

Lees verder 

-Pedagogisch medewerker Buitenschoolse opvang (m/v)-
15 uur per week op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur

Dit ga je doen

 • Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag op onze bso-locaties Kremmerd (maandag) en De Brug (dinsdag en donderdag).
 • Samen met jouw collega’s draag je onze visie en het pedagogisch beleid uit en zorg je voor kwalitatief goede opvang.
 • Door een gevarieerd activiteiten aanbod binnen diverse thema’s aan de kinderen aan te bieden, bezorg je hen een fantastische tijd en stimuleer je diverse vaardigheden.
 • Je zorgt voor een veilige en stimulerende situatie waarin de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.

Lees verder 

-Pedagogisch medewerker Buitenschoolse opvang (m/v)-
(tijdelijk)
15 uur per week op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur

Dit ga je doen

 • Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag op onze bso-locatie Amerij.
 • Samen met jouw collega’s draag je onze visie en het pedagogisch beleid uit en zorg je voor kwalitatief goede opvang.
 • Door een gevarieerd activiteiten aanbod binnen diverse thema’s aan de kinderen aan te bieden, bezorg je hen een fantastische tijd en stimuleer je diverse vaardigheden.
 • Je zorgt voor een veilige en stimulerende situatie waarin de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.
 • Je zorgt voor een aantrekkelijk programma die goed aansluit op de belevingswereld van kinderen van negen jaar en ouder.

Lees verder

-Pedagogisch medewerker BSO (m/v)-
15 uur per week op maan-, dins- en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur

Dit ga je doen

 • Je gaat als pedagogisch medewerker op één van onze buitenschoolse opvanglocaties werken.
 • Met het team van pedagogisch medewerkers voer je het pedagogisch beleid uit en draag je bij aan de kwaliteit van de opvang.
 • Door een gevarieerd en ontwikkelingsgericht activiteiten aanbod aan de kinderen aan te bieden, bezorg je hen een fantastische tijd en worden ouders ontzorgt.
 • Je schept een situatie waarin de kinderen gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder 

 -Pedagogisch medewerker(s) oproep (m/v)-
24 uur bij 5 dagen beschikbaarheid

De werktijden liggen tussen 07:30 en 18:30 uur. De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald.

Wat houdt de functie in?
Als pedagogisch medewerker in onze oproeppool heb je een zeer afwisselende baan. Je bent zeer flexibel inzetbaar op de verschillende locaties van onze buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en de peuteropvang. Samen met de vaste pedagogisch medewerkers ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Ondanks de afwisseling van locaties ben je het gezicht van Kinderopvang Huizen voor ouders en kinderen en weet je ze te binden aan de organisatie. Je zorgt voor een warm en geborgen klimaat waarin de kinderen zich goed kunnen voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Je schept een situatie waarin de kinderen gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen en organiseert diverse activiteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. 
Lees verder

-Pedagogisch medewerker(s) oproep (m/v)-
In eerste instantie op basis van nul uren. In overleg daarna mogelijk uren op contract

De werktijden liggen tussen 07:30 en 18:30 uur. De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald.

Wat houdt de functie in?
Als pedagogisch medewerker in onze oproeppool heb je een zeer afwisselende baan. Je bent zeer flexibel inzetbaar op de verschillende locaties van onze buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en peuterarrangementen. Bij voorkeur ben je in ieder geval dinsdag beschikbaar, maar graag ook op andere dagen. Samen met de vaste pedagogisch medewerkers ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Ondanks de afwisseling van locaties ben je het gezicht van SKH voor ouders en kinderen en weet je ze te binden aan SKH. Je zorgt voor een warm en geborgen klimaat waarin de kinderen zich goed kunnen voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Je schept een situatie waarin de kinderen gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen en organiseert diverse activiteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Lees verder 

-Sportleider buitschoolse opvang (m/v)-
20 uur per week verdeeld over maandag-, dinsdag- en donderdag

De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald. Er wordt in ieder geval in de middag gewerkt.

Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Je bent het gezicht van SKH voor ouders en kinderen en bouwt een blijvende relatie met hun op. Je zorgt voor een gezond en geborgen klimaat waarin de kinderen zich goed kunnen voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Je schept samen met jouw collega’s een situatie waarin de kinderen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen op zowel sportief als lichamelijk en geestelijk vlak. Je organiseert diverse sport- en spelactiviteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Lees verder 

-Stagiair HBO PR/Communicatie, meewerkstage (m/v)-
3 of 4 dagen per week verdeeld over de werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Werktijden in overleg.

Dit ga je doen

 • Meedenken over make-over van onze website;
 • Mee organiseren bedrijfsfilmpje; 
 • Bijhouden social media, website en intranet;
 • Meewerken/schrijven aan nieuwsbrief voor ouders en interne nieuwsbrief;
 • Offline communicatie uitingen verzorgen (brochures, advertenties, posters, flyers;
 • Persberichten opstellen;
 • SEO/SEA

Lees verder