Ons foto- en filmbeleid

In dit beleid is vastgelegd op welke manier er binnen Stichting Kinderopvang Huizen gebruik wordt gemaakt van foto- en beeldmateriaal van klanten. Tevens wordt het toestemmingsbeleid van ouders beschreven en de manier waarop dit foto- en beeldmateriaal gegenereerd mag worden. Dit beleid geldt voor alle medewerkers van Stichting Kinderopvang Huizen.

Gebruik van foto- en beeldmateriaal

Binnen Stichting Kinderopvang Huizen wordt er eigenlijk voor drie doeleinden gebruik gemaakt van foto- en beeldmateriaal van kinderen:

 1. Foto- en beeldmateriaal voor het Ouderportaal. Via het Ouderportaal worden ouders op de hoogte gesteld van het verloop van de dag van hun kind. Dit gebeurt deels in tekst en deels wordt dit vergezeld van foto’s of filmpjes. Over het algemeen geldt dat er individuele foto’s/filmpjes van het kind worden gedeeld via het Ouderportaal. Het kan echter ook gebeuren dat er andere kinderen zichtbaar zijn of is het mogelijk dat hun kind zichtbaar is op een foto/filmpje in het Ouderportaal van andere ouders.
 2. Foto- en beeldmateriaal voor externe communicatie (website kinderopvanghuizen.nl, diverse social media, advertenties, folder-, poster- en flyermateriaal, etc).
 3. Om onze pedagogisch medewerkers te coachen in de communicatie en interactie met de kinderen werken wij met Video Interactie Begeleiding (VIB). Dit is een methodiek waarbij op basis van video-opnames tijdens het werk, in een nabespreking aan de orde komt waar de ontwikkeling ligt bij medewerker. Deze video-opnames worden alleen gebruikt voor VIB en niet voor andere doeleinden en worden na de nabespreking en verslaglegging direct verwijderd.

Toestemming ouders nodig voor gebruik foto- en beeldmateriaal kind

Tijdens het plaatsingsgesprek worden ouders geïnformeerd over ons fotobeleid. Tevens wordt er besproken dat de ouder in het Ouderportaal moet aangeven of het kind op de foto mag voor:

 1. Het Ouderportaal
 2. Externe communicatie

De ouder kan dit aangeven in het Ouderportaal onder het kopje Mijn toestemmingen. Toestemmingen kunnen gewijzigd worden op elk gewenst moment.

Richtlijnen voor het maken van foto’s en filmpjes met kinderen

 • Beeldmateriaal op locaties wordt alleen gemaakt door locatiehoofd, pedagogisch medewerker of ingehuurde professionele fotograaf;
 • Indien er een professionele fotograaf wordt ingehuurd, worden de ouders van de kinderen hierover vooraf duidelijk geïnformeerd en extra om toestemming gevraagd;
 • Medewerkers fotograferen alleen met apparatuur in beheer van Kinderopvang Huizen (telefoon, tablet of (video)camera);
 • Foto- of filmmateriaal wordt alleen gebruikt voor hierboven beschreven doeleinden en niet voor persoonlijke social media pagina’s, websites en dergelijke;
 • Bij het maken van foto’s of filmpjes wordt altijd gecontroleerd of alle kinderen die in beeld komen toestemming hebben van de ouders om gefotografeerd/gefilmd te worden (check via het Ouderportaal). Dit geldt zowel voor materiaal bedoeld voor het Ouderportaal als voor externe communicatie;
 • Ouders kunnen hun toestemming wijzigen, dus controle moet regelmatig uitgevoerd worden;
 • Bij het fotograferen/filmen wordt altijd het uiteindelijke doel in ogenschouw genomen: “het in beeld brengen van kind(eren) tijdens een (sfeer)moment op de locatie;
 • Kind(eren) worden integer in beeld gebracht;
 • Activiteiten worden ook regelmatig in beeld gebracht zonder dat kinderen direct herkenbaar in beeld komen;
 • Indien (groot)ouders zelf foto- filmapparatuur meebrengen naar een locatie, wijzen medewerkers hen op dit foto- en filmbeleid. Waarbij geldt dat er alléén het eigen (klein)kind met eigen apparatuur gefotografeerd/gefilmd mag worden.
 • Video-opnames in het kader van Video Interactie Begeleiding (VIB) worden na de nabespreking en verslaglegging direct verwijderd.

Zelf ons foto- en filmbeleid downloaden? Klik dan hier.