Ons foto- en filmbeleid

Gebruik van foto- en beeldmateriaal
Binnen Kinderopvang Huizen wordt er eigenlijk voor twee doeleinden gebruik gemaakt van foto- en beeldmateriaal van
kinderen:

 1. Foto- en beeldmateriaal voor het Ouderportaal. Via het Ouderportaal worden ouders op de
  hoogte gesteld van het verloop van de dag van hun kind. Dit gebeurt deels in tekst en deels
  wordt dit vergezeld van foto’s of filmpjes. Over het algemeen geldt dat er individuele
  foto’s/filmpjes van het kind worden gedeeld via het Ouderportaal. Het kan echter ook
  gebeuren dat er andere kinderen zichtbaar zijn of is het mogelijk dat hun kind zichtbaar is op
  een foto/filmpje in het Ouderportaal van andere ouders.
 2. Foto- en beeldmateriaal voor externe communicatie (website www.kinderopvanghuizen.nl,
  diverse social media, advertenties, folder-, poster- en flyermateriaal, etc).

Toestemming ouders nodig voor gebruik foto- en beeldmateriaal kind
Tijdens het plaatsingsgesprek worden ouders geïnformeerd over ons fotobeleid. Tevens wordt er
besproken dat de ouder in het Ouderportaal moet aangeven of het kind op de foto mag voor:
1. Het Ouderportaal
2. Externe communicatie
De ouder kan dit aangeven in het Ouderportaal onder het kopje ‘Mijn toestemmingen’. Toestemmingen
kunnen gewijzigd worden op elk gewenst moment.

Richtlijnen voor het maken van foto’s en filmpjes met kinderen

 • Beeldmateriaal op locaties wordt alleen gemaakt door locatiehoofd, pedagogisch medewerker
  of ingehuurde professionele fotograaf;
 • Indien er een professionele fotograaf wordt ingehuurd, worden de ouders van de kinderen
  hierover vooraf duidelijk geïnformeerd en extra om toestemming gevraagd;
 • Medewerkers fotograferen alleen met apparatuur in beheer van Kinderopvang Huizen
  (telefoon, tablet of (video)camera);
 • Foto- of filmmateriaal wordt alleen gebruikt voor hierboven beschreven doeleinden en niet
  voor persoonlijke social media pagina’s, websites en dergelijke;
 • Bij het maken van foto’s of filmpjes wordt altijd gecontroleerd of alle kinderen die in beeld
  komen toestemming hebben van de ouders om gefotografeerd/gefilmd te worden (check via
  het Ouderportaal). Dit geldt zowel voor materiaal bedoeld voor het Ouderportaal als voor
  externe communicatie;
 • Ouders kunnen hun toestemming wijzigen, dus controle moet regelmatig uitgevoerd worden;
 • Bij het fotograferen/filmen wordt altijd het uiteindelijke doel in ogenschouw genomen: “het in
  beeld brengen van kind(eren) tijdens een (sfeer)moment op de locatie;
 • Kind(eren) worden integer in beeld gebracht;
 • Activiteiten worden ook regelmatig in beeld gebracht zonder dat kinderen direct herkenbaar in
  beeld komen;
 • Indien (groot)ouders zelf foto- filmapparatuur meebrengen naar een locatie, wijzen
  medewerkers hen op dit foto- en filmbeleid. Waarbij geldt dat er alléén het eigen (klein)kind
  met eigen apparatuur gefotografeerd/gefilmd mag worden.

Zelf ons foto- en filmbeleid downloaden? Klik dan hier.