Wij bieden ruimte voor ontwikkeling

Wij werken vanuit ons hart en met passie voor kinderen aan hun ontwikkeling. Hen een fijne dag bezorgen en met betrokkenheid stimuleren, dat is waar wij het voor doen. Zodat ouders met een gerust hart zorg en werk kunnen combineren.

Als stichting doen wij dit zonder winstoogmerk. Wij investeren onze winst in het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en de ontwikkeling of (bij)scholing van onze medewerkers.

Met onze oorsprong in 1984 is Kinderopvang Huizen uitgegroeid tot de grootste kinderopvangorganisatie in Huizen en Blaricum met kinderdagverblijven, peuter- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar!

Bij alles wat wij doen, handelen wij vanuit onze visie:

Een sprankelende organisatie waar iedereen het naar zijn zin heeft, kinderen, ouders en medewerkers.

Ieder kind heeft een fantastische tijd met ruimte om te ontdekken en zich met veel plezier te ontwikkelen.

Dat doen we samen met ouders, die we ruimte bieden om met een goed gevoel gezin en werk te kunnen combineren.

En met onze medewerkers die ruimte krijgen voor initiatief, eigenheid en ontwikkeling.

Een verrijking voor iedereen.

Een platte organisatiestructuur

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en worden uitgedaagd om actief mee te denken over ons beleid en de dienstverlening. Daarom hebben wij een platte organisatiestructuur, met korte lijnen.

Dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder Irene van den Haak. Zij is eindverantwoordelijk voor onze dienstverlening en houdt zich bezig met de kwaliteit, de strategische koers, onze financiële positie en het netwerken.

In de lijn

Onze directeur-bestuurder Irene van den Haak geeft direct leiding aan de Team- en Unitmanagers. De Teammanagers geven ieder leiding aan de pedagogisch medewerkers van een aantal opvang locaties. De Unitmanagers sturen ieder een team aan op het Service Bureau, waar zich disciplines als Klantcontact, Personeelszaken, Financien en Kwaliteit & Pedagogiek bevinden.

Onze medewerkers zijn onze kracht

Werken vanuit het hart, met een passie voor kinderen en met een gezonde dosis enthousiasme, is wat ons als medewerkers van Kinderopvang Huizen verbindt. Om ervoor te zorgen dat een medewerker doet of blijft doen waar hij of zij goed in is, stimuleren wij de persoonlijke ontwikkeling. Zodat er uitdaging en motivatie blijft.

Raad van toezicht

De directeur-bestuurder overlegt regelmatig (minimaal zes keer per jaar) met de raad van toezicht. Deze houdt toezicht en adviseert het bestuur over de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit van de kinderopvang, ontwikkelingen in de markt, personele en organisatieontwikkelingen, bedrijfsvoering en financiële resultaten. De leden zijn onafhankelijk en hebben dus geen directe relatie met de organisatie.

De raad van toezicht bestaat uit vier leden:

Ondernemingsraad

De belangen van onze medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad (OR). De leden van de OR komen vanuit verschillende disciplines van de organisatie. De OR adviseert de directeur-bestuurder over het dagelijkse beleid, de ontwikkelingen en de strategische koers. De leden staan in nauw contact met de medewerkers en er wordt regelmatig om feedback en afstemming gevraagd.

Ook vergadert de OR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Samenwerken met ouders via oudercommissies

Wij betrekken ouders zoveel mogelijk bij onze dienstverlening. Daarom zijn we blij met de oudercommissies (OC’s) van onze locaties. Een bron van inspiratie voor ons, om ons beleid blijvend te ontwikkelen ten aanzien van veiligheid, opvoeding, gezondheid, openingstijden, activiteiten en prijsbeleid.

De oudercommissie komt een aantal keer per jaar samen met de Teammanager om deze onderwerpen te bespreken.

Centrale Oudercommissie

Vanuit elke OC zit er een afgevaardigde in de Centrale Oudercommissie (COC). De COC adviseert en denkt organisatie breed mee met de directeur-bestuurder over het te voeren beleid.

Onderwerpen als de kwaliteit van de dienstverlening, strategische koers, marktontwikkelingen en tarifering worden besproken. Jaarlijks vindt er ook een overleg met de Raad van Toezicht plaats.

Nieuwsgierig naar de oudercommissie of aanmelden?

Heb je interesse om als lid van de oudercommissie van jouw locatie mee te denken en te adviseren over onze dienstverlening? Informeer bij de Teammanager van de locatie naar de mogelijkheden. Je kunt je ook aanmelden via coc@kinderopvanghuizen.nl.

Geïnteresseerd?

Wil je zelf ervaren hoe dat gaat bij ons op de opvang? Direct inschrijven? Of heb je nog vragen?

Het laatste nieuws van Kinderopvang Huizen