23 april tot en met 3 mei 2019

(22 april, 2e Paasdag, al onze locaties zijn gesloten)

Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn en de peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje en ’t Krekeltje zijn, met uitzondering van maandag 22 april (2e Paasdag), de hele vakantie geopend.

Peuteropvang ’t Morsje
Voor deze locatie geldt dat deze, vanwege vervanging van de vloer, vanaf goede vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019 niet geopend is (ouders zijn hierover geïnformeerd). In de tweede week van de meivakantie (maandag 29 april tot en met 3 mei 2019) is ’t Morsje gewoon geopend.

Belangrijk: De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, Poppins’ en Spelevanck zijn niet geopend

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de Meivakantie welkom is.

Meivakantie (23 april t/m 3 mei 2019)

  Ma-di-do* woensdag vrijdag
 Amerij 9+/ Teen Challenge Amerij  Jump In  Jump In
Amerij tot 9 jaar Marriekolf  Marriekolf Marriekolf
Jump In Jump In  Jump In Jump In
Jump In Meent Jump In  Jump In Jump In
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf Marriekolf
Toevlucht Toevlucht  Vrom en tom Vrom en tom
Trikkert Trikkert  Marriekolf Marriekolf
Vrom en tom Vrom en tom  Vrom en tom Vrom en tom
De Kameleon De Kameleon  Vrom en tom Vrom en tom
Belangrijk: Voor locatie Kremmerd en De Brug geldt deze vakantie een andere situatie, vanwege

het vervangen van de vloer in de eerste week van de vakantie.

De Brug 23 april t/m 26 april De Brug

29 april t/m 3 mei Kremmerd

 Marriekolf Marriekolf
Kremmerd  

23 april t/m 26 april

·         Kinderen van 4 en 5 jaar De Brug

·         Kinderen 6+ Jump In

29    april t/m 3 mei

Alle kinderen naar Kremmerd

 Marriekolf Marriekolf

* Voor de kinderen van 9 jaar en ouder organiseren wij op maandag, dinsdag en donderdag de Teen Challenge bij Amerij, met activiteiten gericht op de (beginnende) tiener.

Adressen bso locaties

Amerij
Delta 37
1273 LC Huizen

Jump In (locatie Huizen)
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen 

Marriekolf
Holleblok 2
1273 EG Huizen
Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:
Tijm 25

1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

De Kameleon
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen