In de Rehoboth school (studiostraat Huizen) is onze nieuwe peuteropvanglocatie gevestigd: ’t Luistervinkje.
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, gaan de deuren officieel open. 

Om je kennis te laten maken met deze nieuwe locatie en een ochtend op de peuteropvang te laten ervaren, is er dinsdagochtend 9 april a.s. van 8.30 tot 10.30 een Open Ochtend. Kom gezellig met je kind even langs om te kijken!

Samen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen richting de basisschool
Jouw peuter van 2 tot 4 jaar kan bij peuteropvang ’t Luistervinkje gezellig spelen en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool, waarbij onze pedagogisch medewerkers gebruikmaken van de methode Uk & Puk. Hiermee worden basisvaardigheden en activiteiten aangeboden, zoals: in de kring zitten, voorlezen, zingen, samen spelen, woordenschat en begrippen en sociale emotioneel vaardigheden.

De ontwikkelingen van jouw kind worden met aandacht gevolgd en vastgelegd in een kindvolgsysteem. Dit dient als leidraad voor de oudergesprekken en voor een goede overdracht naar de basisschool.

In de Rehoboth school
’t Luistervinkje is gevestigd in de PCBS Rehoboth, aan de Studiostraat in Huizen. De goede samenwerking met de school zorgt voor een doorgaande lijn naar groep 1. Tevens sluiten wij op bij bepaalde aspecten aan bij het christelijke karakter van de school. Gaat je peuter straks naar een andere basisschool, ook dan vindt er een goede overdracht plaats. De kinderen van ‘t Luistervinkje krijgen voorrang bij plaatsing op de Rehobothschool.

Openingstijden
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn gaat de peuteropvang twee tot drie dagen in de week open, in de ochtend van 8.30 – 13.00 uur. In het laatste uurtje wordt er dan gezellige gezamenlijk geluncht met de kinderen. Luiers, eten en drinken wordt verzorgd.   

Aanmelden
Geïnteresseerd in een prettige peuteropvang met aandacht voor je kind? Aanmelden doe je via onze website www.kinderopvanghuizen.nl.
Wil je eerst meer informatie over onze peuteropvang? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.