Vanaf maandag 16 maart tot en met, in ieder geval, dinsdag 28 april 2020 is Kinderopvang Huizen gesloten en biedt alléén noodopvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen

Wat betekent dit voor onze klanten?

 1. U en uw eventuele partner zijn niet werkzaam in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid:
  • De opvang is gesloten, in ieder geval tot en met 28 april 2020;
  • Wij melden uw kind(eren) standaard af tot en met 28 april. De gemiste dagen tot en met 28 april kunnen niet geruild worden.

 

2. U en uw eventuele partner zijn werkzaam in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid:

  • Ons kinderdagverblijf Toethoorn is geopend voor kinderen van de kinderdagverblijven en peuteropvang van 0 tot 4 jaar van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid. Kinderdagverblijf Koelemoes en alle peuteropvang locaties zijn gesloten;
  • Alle voorschoolse en buitenschoolse opvang vindt voorlopig plaats bij bso Vrom en tom (Rousseaulaan 8-10 in huizen) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid. Alle andere vso en bso locaties zijn gesloten;
  • Wij melden uw kind(eren) standaard af tot en met 28 april;
  • Wij vragen u om uw kind(eren) voor de komende periode, zoveel mogelijk vooruit aan te melden, graag uiterlijk 2 werkdagen voor de benodigde opvangdag;

-Graag onder vermelding van de vitale beroepsgroep waarin u en uw eventuele partner werkzaam zijn, naam van de organisatie(s) en telefoonnummer(s) van deze organisatie;

-U meldt uw kind(eren) aan via het Ouderportaal of bij overbelasting van het Ouderportaal door een mail te sturen aan onze afdeling Klantcontact.

Wat betekent dat voor de kosten van de kinderopvang?
Op instructies van het kabinet verzoeken wij de kinderopvang factuur gewoon te betalen. De kinderopvangtoeslag loopt door en de overheid heeft vrijdag 20 maart aangegeven ook de eigen bijdrage van ouders te compenseren over de periode 16 maart t/m 28 april 2020.

Op dit moment is voor ons nog niet helder hoe de compensatie te zijner tijd verrekend moet worden. Wij wachten nog op uitgebreide instructies hierover vanuit de overheid. 

Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden“, aldus staatssecretaris Van Ark.
Lees hier alle veel gestelde vragen en antwoorden over het Corornavirus en de kinderopvang vanuit de overheid.

Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang. Kan ik nu wél gebruikmaken van de noodopvang?

Ja, de noodopvang bij Kinderopvang Huizen is beschikbaar voor alle ouder(s) werkzaam in een cruciale beroepsgroep die zelf geen opvang kunnen regelen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Klantcontact via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.