CORONA: Ook 24/7 noodopvang voor ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen

Vanaf zaterdag 11 april biedt Kinderopvang Huizen ook 24/7 noodopvang aan kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepsgroepen

 

Wat betekent hout dit in?
Onder 24/7 noodopvang valt:

  • dagopvang
  • avond opvang
  • nacht opvang 
  • opvang in weekenden of op feestdagen

Deze 24/7 opvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroepen

 

Noodopvang is bedoeld voor:

Welke kinderen Noodopvang overdag 24-uurs noodopvang
Kinderen waarvan de ouders niet in een cruciaal beroep werken* Nee Nee
Kinderen waarvan beide ouders in een cruciaal beroep werken* Ja Ja
Kinderen waarvan één van de ouders in een cruciaal beroep werkt* Ja, als het niet lukt zelf opvang te regelen Ja, als het niet lukt zelf opvang te regelen
Kinderen met Sociaal Medische Indicatie Ja Nee
Kinderen die gebruik maken van het project Buitenhuis Ja Nee
Zorgkinderen* Ja Nee

*dit geldt ook voor ouders die nog géén contract bij Kinderopvang Huizen hebben

 

Locatie 24/7 noodopvang
Deze 24/7 noodopvang vindt plaats in ons kinderdagverbljf Toethoorn (oostkade 142 te Huizen). Deze locatie is ingericht voor ook avond en nachtopvang en voor opvang van diverse leeftijdsgroepen.

 

Aanmelden:

Ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep, kunnen zich hiervoor aanmelden via het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 035- 69 26 2020. Er kan ook gemaild worden naar kinderopvangcorona@regiogv.nl.

 

  •  

 

Kinderopvang Huizen weer (gedeeltelijk) open

Vanaf 11 mei 2020 zijn onze kinderdagverblijven en peuteropvang locaties weer geopend op de reguliere openingsdagen en -tijden.

Voor onze buitenschoolse opvang locaties geldt dat zij geopend zijn voor kinderen op dagen dat zij naar school gaan, met een maximum van het aantal dagen op contract. Voor de andere dagen geldt dat de bso’s juridisch nog gesloten zijn op instructies van de overheid.

Lees hier verder.

Om het gebruik van onze website te kunnen meten en de website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid in onze privacyverklaring.