Voortgang buitenschoolse opvang aan kinderen van ouder(s) werkzaam in de cruciale beroepsgroepen

Met dit bericht informeren wij u over de voortgang van de opvang voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid.

De lijst met cruciale beroepsgroepen vindt u hier.
Gezien onze personele bezetting doen we een dringend beroep aan de ouders om alleen van deze opvang gebruik te maken als beide ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep.

Wat betekent dit voor u?

 1. U en uw eventuele partner zijn niet werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid:
  • De opvang is gesloten, in ieder geval tot en met 6 april 2020;
  • Wij melden uw kind(eren) standaard af tot en met 6 april. De gemiste dagen tot en met 6 april kunnen niet geruild worden.
  • Deze week ontvangt u zoals gewoonlijk een factuur van ons, op instructies van het kabinet verzoeken wij u deze gewoon te betalen. Ook uw kinderopvangtoeslag loopt door. Lees hier alle veel gestelde vragen en antwoorden over het Corornavirus en de kinderopvang vanuit de overheid.
 2. U en uw eventuele partner zijn werkzaam in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid:
   • Alle voorschoolse en buitenschoolse opvang vindt voorlopig plaats bij bso Vrom en tom (Rousseaulaan 8-10 in huizen) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep zoals vastgesteld door de overheid. Alle andere vso en bso locaties zijn gesloten;
   • Bso Vrom en tom is voor deze doelgroep geopend voor zowel kinderen met een voorschoolse opvang contract als met een contract voor buitenschoolse opvang.
   • Wij melden uw kind(eren) standaard af tot en met 6 april;
   • Wij vragen u om uw kind(eren) voor de komende periode, zoveel mogelijk vooruit aan te melden, graag uiterlijk 2 werkdagen voor de benodigde opvangdag;

-Graag onder vermelding van de vitale beroepsgroep waarin u en uw eventuele partner werkzaam zijn, naam van de organisatie(s) en telefoonnummer(s) van deze organisatie.

– U meldt uw kind(eren) aan door een mail te sturen aan onze afdeling Klantcontact.

   • Deze week ontvangt u zoals gewoonlijk een factuur van ons, op instructies van het kabinet verzoeken wij u deze gewoon te betalen. Ook uw kinderopvangtoeslag loopt door. Lees hier alle veel gestelde vragen en antwoorden over het Corornavirus en de kinderopvang vanuit de overheid.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, mail deze dan naar de afdeling Klantcontact via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.

Noodopvang

Momenteel is Kinderopvang Huizen op instructies van de overheid gesloten i.v.m. de maatregelen omtrent het Coronavirus. Wij bieden alleen opvang aan ouders in cruciale beroepsgroepen

Lees hier meer.

Om het gebruik van onze website te kunnen meten en de website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid in onze privacyverklaring.