Op 1 januari 2022 is Stichting Kinderopvang Huizen formeel gefuseerd met De BELhamels BV.
Alle locaties van De BELhamels vallen nu volledig en formeel onder Kinderopvang Huizen.

Op 1 april 2021 had de overname al plaatsgevonden. Afgelopen maanden is er toegewerkt naar deze formele fusie.
Alle klanten hebben inmiddels een contract vanuit Stichting Kinderopvang Huizen ontvangen en ook de medewerkers zijn volledig verwelkomd in de nieuwe organisatie.

Met deze fusie heeft Kinderopvang Huizen haar positie als regionale kinderopvang organisatie verstevigd.