Afgelopen zaterdag 18 december is door de overheid besloten dat de verplichte sluiting van de buitenschoolse opvang wordt verlengd tot en met zondag 9 januari 2022.

Dit houdt in dat wij vanaf maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 alléén noodopvang bieden aan ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en aan kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De lijst met cruciale beroepsgroepen vindt u hier.

Ouders die noodopvang nodig hebben, kunnen dit aanvragen via het Ouderportaal:

  • Graag onder vermelding van de cruciale beroepsgroep waarin u en uw eventuele partner werkzaam zijn, naam van de organisatie(s) en telefoonnummer(s) van deze organisatie.
  • Belangrijk: Graag duidelijk aangeven of uw kind op schooldagen van de (noodopvang) van school opgehaald moet worden of dat u uw kind zelf brengt.

 

De compensatieregeling voor ouders met een bso contract gaat weer van kracht:

  • Ouders die géén gebruik maken van de noodopvang worden volledig gecompenseerd voor de opvangkosten (deels door de overheid en deel door Kinderopvang Huizen);
  • Ouders die gebruik maken van de noodopvang krijgen het deel van de opvangkosten tot aan het maximum uurtarief van de Belastingdienst vergoed door de overheid. Het deel van het uurtarief boven deze compensatie vanuit de overheid, betaalt de ouder als vergoeding voor de noodopvang.

Heeft u vragen over dit bericht? Mailt u deze dan naar de afdeling Klantcontact.