Onze geopende locaties tijdens de kerstvakantie 2021/2022

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

Let op: al onze locaties sluiten vrijdag 24 december
en vrijdag 31 december om 17.00 uur.

Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijven Koelemoes, Toethoorn en KDV Belhamels zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de kerstvakantie.

Peuteropvang
De peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de kerstvakantie.

LET OP: De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, ’t Luistervinkje, Poppins’, ’t Kraaltje, Spelevanck,
PO Belhamels, Binckie en Doerakjes zijn niet geopend.

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de kerstvakantie welkom is.

Kerstvakantie (maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022)

  Ma-di-do Woe-vrij
Amerij Marriekolf  Marriekolf
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf
De Brug Kremmerd  Marriekolf  
Kremmerd Kremmerd  Marriekolf  
Jump In Jump In Marriekolf  
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
Jump In Meent Vrom en tom Vrom en tom  
De Kameleon Vrom en tom Vrom en tom
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom  
Trikkert Toevlucht Vrom en tom
De Kuier De Kuier Vrom en tom
BSO Belhamels BSO Belhamels BSO Belhamels

 

Adressen bso locaties
Jump In Locatie Huizen
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen
Marriekolf
Holleblok 2
1273 EG Huizen
Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:
Tijm 25
1273 EB HUIZEN
(ingang 2e Montessorischool)
Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen
Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum
Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen
Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen
BSO Belhamels
Aarstseveen 72
3755 VE Eemnes