Met trots presenteren wij ons Directieverslag 2018. Een jaar waarin enthousiasme, betrokkenheid, flexibiliteit en ontwikkeling de boventoon voerden. Een jaar met belangrijke veranderingen, maar ook een doorgaande lijn van de groei.

Dit directieverslag geeft een overzicht van alle speerpunten en activiteiten van afgelopen jaar.  Denk aan de invoering van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. De doorgaande ontwikkeling van ons activiteiten aanbod voor de bso’s en restyling van een aantal locaties. De betrokkenheid en verbinding met onze klanten is verder verdiept door middel van het Klanttevredenheidsonderzoek, klantpanel en groepsgesprekken op de bso. In intern zijn we bezig geweest met een organisatiestructuur verandering en het opstellen van een nieuw beleid voor Beoordelen en Ontwikkelen.

Het gehele directieverslag leest u hier.