15 juli tot en met 23 augustus 2019

Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn en de drie peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend.
Belangrijk: De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, Poppins’, ’t Luistervinkje en Spelevanck zijn niet geopend

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is per week terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de zomervakantie welkom is.

  • Belangrijk, voor een aantal locaties gelden wijzigingen van locatie gedurende de zomervakantie. Zie hiervoor de 2e tabel.

Zomervakantie (15 juli t/m 23 augustus 2019)

  Ma-di-do* woensdag vrijdag
Amerij tot 9 jaar! Marriekolf  Marriekolf Marriekolf
De Brug Kremmerd  Marriekolf Marriekolf
Jump In Jump In  Jump In Jump In
Jump In Meent Jump In  Jump In Jump In
Kremmerd Kremmerd  Marriekolf Marriekolf
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf Marriekolf
Vrom en tom Vrom en tom  Vrom en tom Vrom en tom
Kameleon De Kameleon Vrom en tom Vrom en tom

 

  Ma-di-do* woensdag vrijdag
Amerij 9+/ Teen Challenge Week 1 (15 juli t/m 19 juli) en

week 6 (19 augustus t/m 23 augustus) Amerij

Week 2, 3, 4 en 5 (22 juli t/m 16 augustus) Jump In

 

 Jump In  Jump In
Toevlucht Week 1, 2, 5 en 6 (15 juli t/m 26 juli) en (12 augustus t/m 23 augustus) Toevlucht

Week 3 en 4 (29 juli t/m 9 augustus) Vrom en tom

 

 Vrom en tom Vrom en tom
Trikkert Week 1 (15 juli t/m 19 juli) en

week 6 (19 augustus t/m 23 augustus) Trikkert

Week 2, 3, 4 en 5 (22 juli t/m 16 augustus) Marriekolf

 Marriekolf Marriekolf

 

 Adressen bso locaties

Amerij

Delta 37
1273 LC Huizen

Jump In Locatie Huizen

IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen

Marriekolf

Holleblok 2
1273 EG Huizen

Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:

Tijm 25
1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd

Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

Toevlucht

Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom

Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

De Kameleon

Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

Trikkert

Koers 39
1276 GP Huizen