Op de site van de SVB is te lezen dat het helaas niet mogelijk is om het bedrag in april te betalen, zoals eerder op de website vermeld stond.

Zolang de BSO gesloten blijft, schuift de betaaldatum ook op. Dit geldt zowel voor de kinderopvang als voor de BSO.

Graag verwijzen wij u door naar de site van de SVB