Meivakantie 26 april tot en met 7 mei 2021

Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de meivakantie.

Peuteropvang

  • De peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend en dus ook tijdens de meivakantie..
  • De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, ’t Luistervinkje, Poppins’, ‘t Kraaltje en Spelevanck zijn niet geopend.

 

BELANGRIJK: Dinsdag 27 april is het koningsdag en dan zijn al onze locaties gesloten.

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de meivakantie welkom is.

Meivakantie (26 april t/m 7 mei 2021)

 

Ma-di-do* woensdag & vrijdag
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf
Amerij Marriekolf Marriekolf
Kremmerd Kremmerd Marriekolf
De Brug Kremmerd Marriekolf
Jump In Jump In Marriekolf
Trikkert Trikkert Marriekolf
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom
Jump In Meent Vrom en tom Vrom en tom
De Kameleon Vrom en tom Vrom en tom

 

Adressen bso locaties

Jump In Locatie Huizen

IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen

Marriekolf

Holleblok 2
1273 EG Huizen

Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:

Tijm 25
1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd

Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

 

Toevlucht

Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom

Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

 

Trikkert

Koers 39
1276 GP Huizen