Woensdag 30 september is de jaarlijkse Kinderboekenweek gestart. Dit jaar met als thema ‘terug in de tijd’.
(Voor)lezen draagt bij aan de taal- en spraakontwikkeling van kinderen en ontwikkelt de concentratie en de luistervaardigheid.
Bovendien biedt voorlezen een moment van verbinding en prikkelt het de fantasie en creativiteit van kinderen.
Daarom proberen wij (voor)lezen dan ook zoveel mogelijk te integreren in ons dagprogramma.
Door middel van een leuke improvisatie voorstelling neemt Professor Cool, een creatie van Visjen (Jenne Minnema), de kinderen mee ’terug in de tijd’.
En het mooie is, de voorstelling is voor én door de kinderen. Zij bepalen zelf in welke tijd het zich afspeelt en welke geschiedenis elementen erin voorkomen.
Zo kunnen zij mooi hun fantasie aanspreken en putten uit hun kennis over de geschiedenis.
Zo wordt de aandacht voor lezen wel heel leuk!