Tarieven kinderdagverblijf

Onze kinderdagverblijven Toethoorn, Koelemoes en Belhamels zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen (klik hier voor een overzicht hiervan).

In onderstaande tabel staat het bruto tarief van onze kinderdagverblijven.

Tijd Aantal uur  Bruto uurtarief * Uren per maand (per dag) Bruto prijs per dag per maand
Kinderdagverblijf
hele dag
7.30 – 18.30 uur 11 uur € 8,92 47,67 uur € 425,38

Eenvoudig de netto kosten berekenen

Onze rekentool helpt je om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de netto maandkosten van kinderopvang in jouw situatie.

Kinderopvangtoeslag

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Als werkende/studerende ouder(s) heeft u recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.

Het maximum uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst, is voor 2020 vastgesteld op:

Belastingdienst Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag 2022 *
Kinderdagverblijf € 8,50
Peuteropvang € 8,50
Buitenschoolse opvang € 7,31

*Over het deel dat boven dit uurtarief uitkomt, wordt geen toeslag verleend.

Zelf je netto maandkosten berekenen? Klik dan hier voor onze rekentool. 

Belangrijk: Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst zijn de tarieven en uren per maand zijn nodig. Er kunnen echter kleine prijsverschillen ontstaan in de berekening als gevolg van afronding.

Klik hier voor een uitleg over de kosten van kinderopvang in Nederland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten over de kinderopvangtoeslag? Klik dan hier voor de pagina van de Belastingdienst.