Tarieven buitenschoolse opvang

Onze bso locaties zijn 52 weken per jaar geopend (met uitzondering van nationale feestdagen).
De berekening van het aantal uren per dag is gebaseerd op een doorberekening van onderstaande punten:

  1. 40 schoolweken
    Voor deze weken geldt dat de opvanguren worden berekend op basis van de vroegste eindtijd van de scholen gekoppeld aan de betreffende bso locatie. Met uitzondering van scholen met een continurooster. De berekening van uren staat los van het tijdstip waarop uw kind opgehaald wordt (alle middagen worden berekend tot 18.30 uur).
  2. 12 vakantieweken
    Voor de vakantieweken geldt dat voor een hele dag 11 uur wordt berekend (7.30 – 18.30 uur).

 

Tarieven BSO

In onderstaande tabel staan de bruto tarieven van onze buitenschoolse opvang:

Eindtijd Aantal uur* Uurtarief** Prijs per dag per maand
Bso continu rooster

vanaf 14.00 uur

18.30 uur 4,5 uur € 8,77 € 171,02
Bso woe of vrij lange middag

Start tussen 11.45 – 14.00 uur

18.30 uur Afhankelijk per school/ bso locatie € 7, 92 Afhankelijk per school/ bso locatie

Bereken zelf je netto kosten

Bso Belhamels 18.30 uur Afhankelijk van contract Afhankelijk van contract Afhankelijk van contract

* De berekening van de persoonlijke uren wordt als in het contract verstuurd.
** Dit uurtarief is inclusief het vervoer van school naar opvang en voeding.

Vakantie uren tegoed

Voor vakantieopvang kan gebruik gemaakt worden van het vakantie uren tegoed. Dit is een tegoed van twaalf vrij besteedbare dagen per vaste opvangdag, in te plannen in dagen van 11 uur (per kalenderjaar 132 uur). De uren voor extra openingsdagen, zoals een  studiedag, kunnen ook opgenomen worden uit het vakantie uren tegoed.

Niet opgenomen uren worden aan het eind van het kalenderjaar niet gerestitueerd en komen te vervallen. Indien u voor het einde van het jaar de overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigt, worden de vrij besteedbare dagen verrekend. Heeft u teveel uren opgenomen, dan worden deze in rekening gebracht.

Vakantie opvang

Heeft u geen contract met ons, maar wilt u wel in de vakantie opvang afnemen, dan is dit mogelijk in dagen van 11 uur.
Het uurtarief hiervoor is € 9,91 (voor BSO Belhamels is dit € 10,44).
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact.

Voorschoolse opvang

Voor iedereen die vroeg op het werk moet zijn, bieden wij op een aantal bso locaties, op enkele dagen in de week, voorschoolse opvang aan van 7.30 uur tot 8.30 uur. Het uurtarief hiervoor is € 11,10 (voor Bso Belhamels is dit afhankelijk van de contractvorm). Wilt u hier meer over weten of weten op welke locaties en dagen dit mogelijk is? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantcontact.

Eenvoudig de netto kosten berekenen

Onze rekentool helpt je om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de netto maandkosten van kinderopvang in jouw situatie.

Kinderopvangtoeslag

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Als werkende/studerende ouder(s) heeft u recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.

Het maximum uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst, is voor 2023 vastgesteld op:

Belastingdienst Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag 2020 *
Kinderdagverblijf € 9,06
Peuteropvang € 9,06
Buitenschoolse opvang € 7,79

*Over het deel dat boven dit uurtarief uitkomt, wordt geen toeslag verleend.

Zelf je netto maandkosten berekenen? Klik dan hier voor onze rekentool. 

Belangrijk: Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst zijn de tarieven en uren per maand zijn nodig. Er kunnen echter kleine prijsverschillen ontstaan in de berekening als gevolg van afronding.

Klik hier voor een uitleg over de kosten van kinderopvang in Nederland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten over de kinderopvangtoeslag? Klik dan hier voor de pagina van de Belastingdienst.