Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de tariefswijziging voor 2020

Vraag: Wat betekent de tariefsverhoging concreet voor mijn maandelijkse netto kosten?

U ontvangt per kind een overzicht van de maandelijkse bruto tarief per maand. Wilt u precies weten wat uw nette maandkosten in 2020 zijn? Ga dan naar onze rekentool Netto kosten berekenen.

 Vraag: Waarop is de tariefsverhoging gebaseerd?

Bij het vaststellen van de tarieven wordt er intern enerzijds gekeken naar de omzetprognose en anderzijds naar de verwachte kosten.

Deze tariefswijziging is een gevolg van de stijging van een aantal  kosten. Zo staat er een CAO-verhoging gepland voor 2020 en hebben we te maken met een effect op de salariskosten van de trede verhogingen in de salarisschalen. Daarnaast hebben we ook geanticipeerd op een stijging van de algemene kosten, volgens de verwachting van het Centraal Plan Bureau.

De tarieven voor 2020 zijn in goed overleg met de Centrole Ouder Commissie vastgesteld.

Vraag: Waarom een verschil in de tariefsverhoging tussen kinderopvang en peuteropvang en buitenschoolse opvang?

 Kinderopvang Huizen is een stichting en heeft derhalve geen winstoogmerk. Wel hebben wij een  resultaatdoelstelling om onze continuïteit te waarborgen.  

Zowel het tarief van de buitenschoolse opvang en van de peuteropvang zou eigenlijk ook met 4% verhoogd moeten worden. Echter als gevolg van het grote verschil tussen maximaal vergoeding uurtarief vanuit de Belastingdienst en ons bruto uurtarief, is ervoor gekozen om 1% minder door te berekenen aan deze klanten.

Vraag: Welk tarief geldt nu voor mij?

Per mail heeft u een individuele berekening (per kind) ontvangen met daarin het voor u geldende uurtarief en de kosten per maand. Tevens vindt u al onze tarieven op onze website.

 

Wilt u precies weten wat uw nette maandkosten in 2020 zijn? Ga dan naar onze rekentool Netto kosten berekenen.