21 oktober tot en met 25 oktober 2019

Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn en de drie peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend en dus open in de Herfstvakantie

=> Belangrijk: De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, Poppins’, ’t Luistervinkje en Spelevanck zijn niet geopend.

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de  Herfstvakantie welkom is.

=> Belangrijk:

    1. Vanwege het vervangen van de vloeren op bso Marriekolf is deze de gehele vakantie gesloten. Zie onderstaand schema voor de wijzigingen.
    2. De Teenchallenge en bso Amerij blijven de maandag, dinsdag en donderdag op locatie Amerij en gaan de woensdag en vrijdag naar Kremmerd.

Herfstvakantie (21 oktober t/m 25 oktober 2019)

  Ma-di-do* woensdag vrijdag
 Amerij 9+/ Teen Challenge Amerij Kremmerd Kremmerd
Amerij tot 9 jaar Amerij Kremmerd Kremmerd
De Brug Kremmerd Kremmerd Kremmerd
Jump In Jump In Jump In Jump In
Jump In Meent Jump In Jump In Jump In
Kremmerd Kremmerd Kremmerd Kremmerd
Marriekolf Amerij Kremmerd Kremmerd
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom Vrom en tom
Trikkert Trikkert Kremmerd Kremmerd
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
De Kameleon De Kameleon  Vrom en tom Vrom en tom

Adressen bso locaties

Amerij
Delta 37
1273 LC Huizen

 

Jump In Locatie Huizen
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen

 

Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

 

Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum

 

Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

 

De Kameleon
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

 

Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen