Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijven zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de meivakantie.

Peuteropvang

  • De peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend en dus ook tijdens de meivakantie..
  • De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, ’t Luistervinkje, Poppins’, ’t Kraaltje, Spelevanck, Binckie, De Doerakjes en peuteropvang Belhamels zijn niet geopend.

BELANGRIJK: Woensdag 27 april is het koningsdag en dan zijn al onze locaties gesloten.

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de meivakantie welkom is.

Meivakantie (25 april t/m 6 mei 2022)

Ma-di-do* woensdag & vrijdag
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf
Amerij Marriekolf Marriekolf
Kremmerd Kremmerd Marriekolf
De Brug Kremmerd Marriekolf
Jump In Jump In Marriekolf
Jump In Meent Jump In Vrom en tom
Trikkert Trikkert Vrom en tom
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom
De Kameleon Vrom en tom Vrom en tom
Bso Belhamels Belhamels Belhamels
Adressen bso locaties
Amerij
Delta 37
1273 LC Huizen
Jump In Locatie Huizen
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen
Marriekolf
Holleblok 2
1273 EG Huizen
Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:
Tijm 25
1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)
Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen
Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum
Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen
De Kameleon
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen
Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen
Bso Belhamels
Aartseveen 72
3755 VE Eemnes