Onze geopende locaties tijdens de  voorjaarsvakantie 2022
maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022

 Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijven Koelemoes, Toethoorn en Kdv Belhamels zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de voorjaarsvakantie.

Peuteropvang

 • De peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de voorjaarsvakantie.

 

 • LET OP: De onderstaande peuteropvang locaties zijn niet geopend:
  • De Sprinkhaan
  • ’t Luistervinkje
  • Poppins
  • ’t Kraaltje
  • Binckie
  • De Doerakjes
  • Peuteropvang Belhamels

 

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de voorjaarsvakantie welkom is.

Voorjaarsvakantie (maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022)

 

Ma-di-do* woensdag & vrijdag
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf
Amerij Marriekolf Marriekolf
Kremmerd Kremmerd Marriekolf
De Brug Kremmerd Marriekolf
Jump In Jump In Marriekolf
Jump In Meent Jump In Marriekolf
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom
Trikkert Trikkert Vrom en tom
De Kameleon Vrom en tom Vrom en tom
Bso Belhamels Bso Belhamels Bso Belhamels

 

Adressen bso locaties

Jump In Locatie Huizen
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen

Marriekolf
Holleblok 2
1273 EG Huizen

Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:

Tijm 25
1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen

De Kameleon
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

Bso Belhamels
Aartseveen 72
3755 VE Eemnes