Onze geopende locaties tijdens de meivakantie 2023
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023

Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijven Koelemoes, Toethoorn, Marriekolf en Belhamels zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de meivakantie.

Peuteropvang

 • De peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje* (groep: ’t Houtwurmpje), ’t Krekeltje en ’t Morsje* (Groep: de Eekhoorn) zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de meivakantie.

*Let op: Peuteropvang locatie ’t Houtwurmpje (Groep: Pimpelmees) en ’t Morsje (Groep: ’t Roodborstje) zijn 40 weken groepen en gesloten in de schoolvakanties.

 • LET OP: De onderstaande peuteropvang locaties zijn niet geopend:
  • De Sprinkhaan
  • ’t Houtwurmpje, groep: Pimpelmees
  • ’t Luistervinkje
  • ’t Morsje, groep: ‘t Roodborstje
  • Poppins
  • Spelevanck
  • Binckie
  • De Doerakjes
  • Peuteropvang Belhamels
  • Peuteropvang speelzaal Blaricum

 

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de meivakantie welkom is.

Meivakantie (maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023)

 

Ma-di-do Woensdag & vrijdag
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf
Amerij Marriekolf Marriekolf
Kremmerd Kremmerd Marriekolf
De Brug Kremmerd Marriekolf
Jump In Jump In Jump In
Jump In Meent Jump In Jump In
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom
Trikkert Trikkert Vrom en tom
De Kameleon Vrom en tom Vrom en tom
Bso Belhamels Bso Belhamels Bso Belhamels

 

Adressen bso locaties

Jump In Locatie Huizen

IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen

Marriekolf

Holleblok 2
1273 EG Huizen

Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:

Tijm 25
1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd

Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

Toevlucht

Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom

Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

Trikkert

Koers 39
1276 GP Huizen

De Kameleon

Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

Bso Belhamels

Aartseveen 72
3755 VE Eemnes