18 februari tot en met 22 februari 2019

 Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn en de drie peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend.
Belangrijk: De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, Poppins’en Spelevanck zijn niet geopend.
 

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de herfstvakantie welkom is.

Voorjaarsvakantie (18 t/m 22 februari 2019)

  Ma-di-do* woensdag vrijdag
 Amerij 9+/ Teen Challenge Amerij  Jump In  Jump In
Amerij tot 9 jaar Marriekolf  Marriekolf Marriekolf
De Brug Kremmerd  Marriekolf Marriekolf
Jump In Jump In  Jump In Jump In
Jump In Meent Jump In  Jump In Jump In
Kremmerd Kremmerd  Marriekolf Marriekolf
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf Marriekolf
Toevlucht Toevlucht  Vrom en tom Vrom en tom
Trikkert Trikkert  Marriekolf Marriekolf
Vrom en tom Vrom en tom  Vrom en tom Vrom en tom
De Kameleon De Kameleon  Vrom en tom Vrom en tom
       

* Voor de kinderen van 9 jaar en ouder organiseren wij op maandag, dinsdag en donderdag de Teen Challenge bij Amerij, met activiteiten gericht op de (beginnende) tiener.

Adressen bso locaties

Amerij
Delta 37
1273 LC Huizen

Jump In (locatie Huizen)
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen 

Marriekolf
Holleblok 2
1273 EG Huizen
Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:
Tijm 25

1273 EB HUIZEN
 (ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

De Kameleon
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen