Wij merken dat er bij ouders vragen heersen over het coronavirus en hoe wij hier binnen Kinderopvang Huizen op anticiperen.

Dit is begrijpelijk, vandaar dat wij middels dit bericht willen informeren.

 

Wij volgen de richtlijnen van de GGD en de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het coronavirus op de voet.

Zij stellen dat het op dit moment niet nodig is om specifieke maatregelen te nemen op kinderopvangcentra.

 

De pedagogisch medewerkers op de groep hanteren ons uitgebreide ziekte- en hygiënebeleid, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van het GGD en de RIVM.
Deze zijn hier te vinden op de website.

 

Actuele informatie en richtlijnen over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

Zodra de richtlijnen vanuit GGD en RIVM wijzigen voor de kinderopvangcentra, ondernemen wij hierop zo spoedig mogelijk de benodigde acties en informeren onze klanten.