Alle documenten op een rij

Benieuwd naar de Aanvullende voorwaarden? Of wil je graag een kijkje nemen in het pedagogisch beleidsplan? Op deze pagina staan de meest belangrijke documenten op een rijtje. Het pedagogisch werkplan en het beleid Veiligheid & gezondheid per locatie zijn bij het locatiehoofd op te vragen, vanwege regelmatige actualisatie. 

Pedagogisch Beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan lees je onze visie op kinderopvang. Het maakt duidelijk hoe wij werken en vormt een richtlijn voor het pedagogisch handelen van onze medewerkers.

Klik op onderstaande afbeelding om hem door te lezen.

Pedagogisch Beleidsplan

 

Onze Brochures

Wilt u onze brochures digitaal bekijken? Dat kan. Klik hier voor de Algemene Brochure Kinderopvang Huizen. Bent u specifiek geïnteresseerd in onze kinderdagverblijven lees dan hier de folder Kinderdagverblijf.

Algemene voorwaarden

Voor al onze opvang volgt Kinderopvang Huizen de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze maken onderdeel uit van het Contract Kinderopvang van Kinderopvang Huizen.

Aanvullende voorwaarden SKH

Hieronder vind je de Aanvullende Voorwaarden Stichting Kinderopvang Huizen over 2020.

Privacyverklaring

Kinderopvang Huizen houdt zich aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.
Dit houdt in dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.

Onze Privacyverklaring geeft inzicht in hoe wij hiermee omgaan.

Ouderportaal

In de Handleiding Ouderportaal app staat uitgebreid beschreven hoe hier eenvoudig gebruik van gemaakt kan worden.

Fotobeleid

In ons Fotobeleid klanten Kinderopvang Huizen is vastgelegd op welke manier er binnen Stichting Kinderopvang Huizen gebruik wordt gemaakt van foto- en beeldmateriaal van klanten en hoe het toestemmingsbeleid van ouders werkt. Dit beleid geldt voor alle medewerkers van Stichting Kinderopvang Huizen.

Pestprotocol

Pestprotocol Kinderopvang Huizen

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

Hygiëne beleid

Hygiene richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (RIVM)

Richtlijnen binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO (RIVM)

Hygiëne-, gezondheid- en binnenmilieuprotocol Kinderopvang Huizen

Voedselhygiëne en voedselbeleid

 

 

Ziektebeleid

 
 
 
 

 

Verklaringen

 

Klachten

Klachtreglement voor ouders

Klachtenjaarverslag 2018 => Stichting Kinderopvang Huizen

Klachtenjaarverslag 2018 => Spelevanck

 

Kinderopvangtoeslag

Ouders met kinderen, die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De toeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang, is geregeld in de Wet kinderopvang en is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de hoogte van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en of de ouders werken en/of studeren. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Als verenging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Als de oudercommissie lid is kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Klik hier voor de website van BOink

Tarieven

Bereken zelf eenvoudig je netto maandelijkse kosten met onze rekentool

Kijk voor alle bruto tarieven die wij hanteren op onze pagina Tarieven