Alle documenten op een rij

Benieuwd naar de Aanvullende voorwaarden? Of wil je graag een kijkje nemen in het pedagogisch beleidsplan? Op deze pagina staan de meest belangrijke documenten op een rijtje. Het pedagogisch werkplan en het beleid Veiligheid & gezondheid per locatie zijn bij het locatiehoofd op te vragen, vanwege regelmatige actualisatie. 

Pedagogisch Beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan lees je onze visie op kinderopvang. Het maakt duidelijk hoe wij werken en vormt een richtlijn voor het pedagogisch handelen van onze medewerkers.

Klik op onderstaande afbeelding om hem door te lezen.

Pedagogisch Beleidsplan

 

Onze Brochures

Wilt u onze brochures digitaal bekijken? Dat kan. Klik hier voor de Algemene Brochure Kinderopvang Huizen. Bent u specifiek geïnteresseerd in onze kinderdagverblijven lees dan hier de folder Kinderdagverblijf.

Algemene voorwaarden

Voor al onze opvang volgt Kinderopvang Huizen de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze maken onderdeel uit van het Contract Kinderopvang van Kinderopvang Huizen.

Aanvullende voorwaarden SKH

De aanvullende voorwaarden voor Kinderopvang Huizen leest u in de Aanvullende Voorwaarden . Deze maken onderdeel uit van het Contract Kinderopvang van SKH.

Meldcode Kindermishandeling

Pestprotocol

Voedselhygiëne en voedselbeleid

Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO

Hygiene richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

Klachtenreglement voor ouders 

Ziektebeleid

 

Verklaringen

Kinderopvangtoeslag

Ouders met kinderen, die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De toeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang, is geregeld in de Wet kinderopvang en is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de hoogte van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en of de ouders werken en/of studeren. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

Tarieven

Kijk voor de tarieven die wij hanteren op onze pagina Tarieven