In de persconferentie van 6 mei jl. heeft de overheid bekend gemaakt dat de scholen en kinderopvang weer (gedeeltelijk) open gaan vanaf 11 mei 2020.

 

Wat betekent dit voor Kinderopvang Huizen?

  • Vanaf 11 mei gaan al onze kinderdagverblijven en peuteropvang locaties weer open op de reguliere dagen en tijden.
  • Al onze voor- en  buitenschoolse opvang locaties gaan weer open. Echter hierbij geldt dat kinderen alleen naar de opvang kunnen komen op dagen dat zij ook naar school gaan, met een maximum van het aantal dagen op contract. Voor de andere dagen geldt dat de bso’s juridisch nog gesloten zijn op instructies van de overheid.
  • Verder geldt dat wij voorlopig geen vervoersservice naar sportclubs aanbieden, omdat onze chauffeurs in de risicogroep vallen van het Coronavirus en wij onze pedagogisch medewerkers volop nodig hebben op de groepen.
  • Ouders hebben vanuit de locatie een protocol met richtlijnen over de opvang op de betreffende locatie ontvangen.

 

Noodopvang vanaf 11 mei

Ook vanaf 11 mei geldt dat kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties noodopvang kunnen krijgen. Dit kan aanvullend zijn op het aantal gecontracteerde dagen of voor ouders die geen contract hebben.

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dient u dit uiterlijk twee werkdagen voor de benodigde dag aan te vragen via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.

Wij attenderen u erop dat Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) en Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) nationale feestdagen zijn en dat de noodopvang dan ook gesloten is. Op deze twee dagen is alleen de 24/7 opvang beschikbaar. Zie hieronder.

 

Opvang in de avond, nacht, weekend of feestdagen (24/7 opvang)

De 24/7 opvang blijft van kracht voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties.

 

Aanmelden voor 24/7 noodopvang

U meldt zich hiervoor aan via het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 035- 69 26 2020. Er kan ook gemaild worden naar kinderopvangcorona@regiogv.nl.

 

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders

Tot 11 mei 2020 wordt de eigen bijdrage van ouders in de kosten van kinderopvang geheel vergoed, deels door de overheid (tot het maximum uurtarief van de Belastingdienst) en deels door de kinderopvangorganisatie (deel van de uurprijs boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst). 

Vanaf 11 mei 2020 geldt dat ouders de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst weer zelf betalen.

U leest hier meer over op de website van de rijksoverheid.