Het kabinet heeft besloten dat ook voor de kinderopvang een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen worden doorgevoerd.
Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen voor de kinderopvang op een rij.

  • Per 20 september geldt dat indien er een besmetting van een kind is op de opvang of school, niet alle kinderen van de groep of klas automatisch in quarantaine hoeven en een testadvies krijgen. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep, kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas.
  • Per 25 september 2021 is de anderhalve meter-regel losgelaten.

 

Aangepaste beslisboom 0 tot 12 jaar

In lijn met bovenstaande is ook de beslisboom weer aangepast.
De belangrijkste wijzigingen noemen we hier:

  • Begin de beslisboom altijd bij START
  • In de beslisboom wordt met testen altijd testen door de GGD bedoeld.
  • Kinderen die (voor zover bekend) niet in contact zijn geweest met iemand die besmettelijk was met corona hoeven niet thuis te blijven of te testen als er enkel sprake is van neusverkoudheid, zonder hoesten of koorts.
  • Volwassenen en kinderen waarvan bekend is dat zij in aanraking geweest zijn met iemand die besmettelijk was met corona, dienen wél thuis dienen te blijven en te testen bij alle corona-gerelateerde klachten, dus ook bij enkel neusverkoudheid.
  • Kinderen onder twaalf jaar zijn niet verplicht, maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een land met zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten.
  • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In het geval van aanhoudende milde klachten mag kind na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school. Tenzij er nog een quarantaine-advies vanuit de GGD geldt.
  • In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Daarom staat in de beslisboom dat een kind ook immuun is als het volledig gevaccineerd.

LET OP: Volwassenen die (voor zover bekend) niet in contact zijn geweest met iemand die besmettelijk was met corona dienen wél thuis dienen te blijven bij alle corona-gerelateerde klachten, dus ook bij enkel neusverkoudheid. Zie ook de beslisboom voor personen van 12 jaar en ouder.

 

Aangepaste corona protocol Kinderopvang

Ook het protocol Kinderopvang is als gevolg van de gewijzigde coronamaatregelen weer aangepast. Alle hierboven genoemde wijzigingen zijn hierin meegenomen.
Een van de maatregelen is dus dat de anderhalve meter-regel wordt losgelaten en het weer mogelijk is om ouders toe te laten tot de locatie.

De teammanager bekijkt met de locatie wat hierin wenselijk is en heeft dit vervolgens afgestemd met de oudercommissie van de locatie en waar van toepassing met de school.
De wijzigingen zijn verwerkt in het corona protocol kinderopvang. De meest recente versie hiervan vindt u in het Ouderportaal onder Mijn locatie.