Het oorspronkelijk Verbetertraject Kinderopvangtoeslag loopt bijna ten einde. Wat is er bereikt?

  • Er is een kinderopvangtoeslag app gelanceerd waarmee ouders wijzigingen kunnen doorgeven (denk aan een nieuw uurtarief en een verandering in het aantal opvanguren).
  • In het najaar was er een landelijke mediacampagne van de Belastingdienst om ouders te informeren.
  • Steeds meer kinderopvangorganisaties leveren gegevens aan bij de Belastingdienst over de opvang die ouders afnemen. Daardoor worden verschillen tussen de gegevens waarop de kinderopvangtoeslag is gebaseerd en de werkelijk afgenomen opvang eerder gesignaleerd. Indien nodig kan dan actie worden ondernomen zodat (hoge) terugvorderingen worden beperkt. Vanaf 1 januari a.s. is deze gegevenslevering verplicht voor kinderopvangorganisaties.
  • Er wordt door de Belastingdienst persoonlijke begeleiding geboden aan ouders waarbij het vermoeden bestaat dat er problemen kunnen ontstaan met hoge terugbetalingen van de kinderopvangtoeslag, doordat deze ouders onvoldoende in staat zijn om zelf (tijdig) wijzigingen door te geven. Kinderopvangorganisaties kunnen hiervoor ouders aandragen bij de Belastingdienst.
  • Voor kinderopvangorganisaties is er een toolkit gemaakt met o.a. posters en (nieuws)berichten waarmee zij hun ouders kunnen attenderen op en informeren over o.a. aanvragen en wijzigen van de kinderopvangtoeslag.

Meer over het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag