Tarieven peuteropvang 2021

Wij hebben peuteropvanglocaties die 52 weken per jaar zijn geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen en peuteropvang locaties die 40 weken per jaar zijn geopend (gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen).

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de bruto tarieven van de verschillende mogelijkheden van onze peuteropvang:

  Tijd Uurtarief * Uren per maand Prijs per maand
Peuteropvang
52 weken**
8.30 – 13.00 € 8,86 19,5 uur (per maand per dag) € 172,79 (per maand per dag)
Peuteropvang
40 weken***
1 dag per week
8.30 – 13.00 € 9,17 15 uur (per maand per dag) € 137,59 (per maand per dag)
Peuteropvang
40 weken***
vanaf 2 dagen per week
8.30 – 13.00 € 8,88 15 uur (per maand per dag) € 133,23 (per maand per dag)
Peuteropvang Spelevanck
40 weken
minimaal 2 dagen
per week
8.30 – 12.30      € 8,88 26,66 uur (per maand, bij 2 dagen) € 118,42 (per maand per dag)
* Dit uurtarief is inclusief luiers en voeding.
** Peuteropvang ‘t Houtwurmpje, ‘t Morsje en ‘t Krekeltje zijn 52 weken per jaar geopend
***Dit geldt voor de peuteropvanglocaties De Sprinkhaan, Poppins’, ’t Kraaltje en ’t Luistervinkje.

Kind met VE-indicatie of geen recht op Kinderopvangtoeslag


Ouder(s) met kinderen met een VE-indicatie (Voorschoolse Educatie) en ouders met een kostwinnersgezin* komen in aanmerking voor een subsidietegemoetkoming vanuit de gemeente en betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze afdeling Klantcontact. Je kunt ook een indicatie van je netto maandkosten berekenen met onze rekentool.

*Kostwinnergezin: Je hebt een toeslagpartner en een van beiden werkt of studeert of je werkt of studeert beiden niet. Of je bent alleenstaand en werkt of studeert niet.

Eenvoudig de netto kosten berekenen

Onze rekentool helpt je om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de netto maandkosten van kinderopvang in jouw situatie.

Kinderopvangtoeslag

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Als werkende/studerende ouder(s) heb je recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.

Het maximum uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag kan aanvragen bij de Belastingdienst, is voor 2021 vastgesteld op:

Belastingdienst Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag 2021 *
Kinderdagverblijf € 8,46
Peuteropvang € 8,46
Buitenschoolse opvang € 7,27

*Over het deel dat boven dit uurtarief uitkomt, wordt geen toeslag verleend.

Zelf je netto maandkosten berekenen? Klik dan hier voor onze rekentool. 

Belangrijk: Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst zijn de tarieven en uren per maand zijn nodig. Er kunnen echter kleine prijsverschillen ontstaan in de berekening als gevolg van afronding.

Klik hier voor een uitleg over de kosten van kinderopvang in Nederland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten over de kinderopvangtoeslag? Klik dan hier voor de pagina van de Belastingdienst.