12 oktober tot en met 16 oktober 2020

Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens de herfstvakantie.

Peuteropvang

  • De peuteropvang locaties ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend en dus ook tijdens de herfstvakantie..
  • De peuteropvang locaties De Sprinkhaan, ’t Luistervinkje, Poppins’ en Spelevanck zijn niet geopend.

Buitenschoolse opvang
Vanwege de kindaantallen per locatie tijdens de vakantieperiode, worden bepaalde groepen samengevoegd.
In onderstaand schema is terug te vinden op welke locatie uw kind tijdens de herfstvakantie welkom is.

Herfstvakantie (12 t/m 16 oktober 2020)

 

Ma-di-do* woensdag & vrijdag
Marriekolf Marriekolf  Marriekolf
Amerij Marriekolf Marriekolf
Kremmerd Kremmerd Marriekolf
De Brug Kremmerd Marriekolf
Jump In Jump In Marriekolf
Trikkert Trikkert Marriekolf
Vrom en tom Vrom en tom Vrom en tom
Toevlucht Toevlucht Vrom en tom
Jump In Meent Vrom en tom Vrom en tom
De Kameleon De Kameleon Vrom en tom

 

Adressen bso locaties

Amerij
Delta 37
1273 LC Huizen

Jump In Locatie Huizen
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen

Marriekolf
Holleblok 2
1273 EG Huizen
Tik op uw navigatie onderstaand adres is om bij de juist ingang te komen:
Tijm 25
1273 EB HUIZEN
(ingang 2e Montessorischool)

Kremmerd
Bovenlangewijnseweg 6
1272 BX Huizen

Toevlucht
Levensboom 12
1261 MX Blaricum

Vrom en tom
Rousseaulaan 8-10
1277 CH Huizen

De Kameleon
Ellertsveld 3
1274 KC Huizen

Trikkert
Koers 39
1276 GP Huizen