Afgelopen dinsdag 2 februari is in de persconferentie van de overheid bekend gemaakt dat de kinderdagverblijven en peuteropvang voor kinderen van nul tot vier jaar vanaf 8 februari weer volledig open mogen.

De buitenschoolse opvang blijft gesloten, vooralsnog tot 1 maart 2021, om zo extra kruisbesmetting tussen groepen kinderen van verschillende scholen tegen te gaan.

Op de bso wordt wel noodopvang geboden aan kinderen van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep en aan kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De lijst met cruciale beroepsgroepen vind je hier.

 

Aangepaste richtlijnen vanuit de overheid:

  • Het protocol Kinderopvang is aangepast. Hierin staan de strikte maatregelen voor ouders en medewerkers tijdens de opvang. Ouders vinden de meest recente versie van dit protocol in het Ouderportaal, onder mijn vestiging en dan beleid.
  • Indien een van de kinderen of medewerkers van een groep positief getest wordt, geldt dat de gehele groep in quarantaine gaat.
  • Wij houden daarom de groepen op de opvang en van de scholen waar mogelijk gescheiden, ook tijdens het buitenspelen. Op de bso worden clusters gemaakt van de scholen.
  • Verder verzoeken wij ouders dringend om tijdens de breng- en haalmomenten een mondkapje te dragen. Het pand betreden is nog steeds niet toegestaan zonder toestemming.

 

Geopende bso locaties tijdens de noodopvang

Omdat de aantallen kinderen op de noodopvang stijgt en de instructies vanuit de overheid zijn om kinderen van verschillende scholen waar mogelijk te scheiden, is besloten om meer buitenschoolse locaties te openen voor noodopvang de komende periode.

In onderstaande tabel is een overzicht van de geopende bso’s en de gekoppelde scholen te vinden:

Bso Kremmerd Op bso Kremmerd (Bovenlangewijnseweg 6) vindt noodopvang plaats voor kinderen van onderstaande scholen:

·         Flevoschool

·         De Van der Brugghenschool

·         De dr. Maria Montessorischool

·         Beatrixschool

 

Bso Marriekolf Op bso Marriekolf (Holleblok 2, Huizen) vindt noodopvang plaats voor kinderen van onderstaande scholen:

·         De Parel

·         De 2e Montessorischool

·         Tweemaster Holleblok

Bso Toevlucht Op bso Toevlucht (Levensboom 12, Blaricum) vindt noodopvang plaats van kinderen van onderstaande scholen:

·         KBS De Pionier

·         KBS Bernardus

·         OBS Bijvanck

·         OBB – HHB

Bso Vrom en tom Op bso Vrom en tom (Rousseaulaan 8 – 10, Huizen) vindt noodopvang plaats voor kinderen van onderstaande scholen:

·         De Springplank

·         De Ark

·         Montessorischool De Gouden Kraal

·         De Rehobothschool

·         Tweemaster Koers

·         De Kamperfoelieschool

Bso De Kameleon Op De Kameleon (Ellertveld 3, Huizen) vindt noodopvang plaats voor kinderen van onderstaande scholen:

·         SBO De Wijngaard

Voorschoolse opvang De voorschoolse opvang vindt plaats op de reguliere locatie waar de ouder het contract heeft lopen.

 

Informatie Rijksoverheid

Voor een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden van ouders verwijzen u graag naar de website van de overheid.

 

Vragen over de (nood)opvang van Kinderopvang Huizen? Mail deze dan naar onze afdeling Klantcontact via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.