Per 1 september 2022 fuseert Peuterspeelzaal Blaricum met Stichting Kinderopvang Huizen. Twee lokaal georiënteerde organisaties die de handen ineen slaan.

Deze fusie is voor Peuterspeelzaal Blaricum (PSB) een logische keuze. PSB is een kleinschalige peuteropvang, met een volledig vrijwillig ouderbestuur. In de afgelopen jaren werd het steeds moeilijker om tijdig te voldoen aan de toenemende werkzaamheden als gevolg van de continu veranderende wet- en regelgeving gericht op kwalitatieve en veilige kinderopvang. Hierdoor liep de toekomstbestendigheid van PSB gevaar.

Om deze reden heeft het bestuur van PSB vorig jaar besloten op zoek te gaan naar een fusie-kandidaat. Een waarbij het authentieke karakter van PSB, alsmede de kwaliteit van de kinderopvang geborgd zouden blijven.

In onze zoektocht naar een geschikte partner is gekozen voor Stichting Kinderopvang Huizen (SKH). SKH past als lokaal georiënteerde, middelgrote kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk goed bij ons. Bovendien hebben wij in de afgelopen twee jaar al diensten van SKH afgenomen op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische coaching, en zijn we hierdoor bekend met elkaar”, aldus Maurits Aberson van het bestuur van de peuterspeelzaal. Het bestuur van PSB heeft er het volste vertrouwen in dat een duurzame continuering van de peuterspeelzaal – zoals we deze al jaren kennen – op deze manier geborgd blijft.

Ondertussen zijn alle medewerkers en ouders geïnformeerd.

Voor Kinderopvang Huizen betekent de overname van Peuterspeelzaal Blaricum een uitbreiding van haar aanbod in Blaricum, naast de reeds bestaande locaties in Blaricum Bijvanck. Door de fusie met PSB biedt Kinderopvang Huizen straks op twaalf locaties peuteropvang aan in de regio.

Wij heten de kinderen, ouders en medewerkers van Peuterspeelzaal Blaricum van harte welkom!” aldus directeur-bestuurder Irene van den Haak.