Het Coronavirus blijft ons allen bezighouden. Afgelopen week is er op van onze locaties een kind op de opvang positief getest is op COVID-19. Alle betrokken ouders en medewerkers zijn hierover reeds geïnformeerd.

Daarnaast is bekend dat er op enkele locaties een gezinslid van een medewerker of gezinslid van kinderen van de opvang positief getest is op COVID-19. In al bovengenoemde gevallen zijn de kinderen of medewerker direct (preventief) in thuisquarantaine gegaan.

 

Om de informatiestroom te beperken, informeren wij u in deze brief wat kunt u van ons verwachten:

 • Indien een kind of een medewerker van onze opvang klachten heeft gerelateerd aan COVID-19 adviseren wij om thuis te blijven en een test te laten uitvoeren. Persoon mag pas weer op de opvang komen als diegene minimaal 24 uur klachten vrij is;

 

 • Wij informeren u indien een kind van onze opvang of medewerker positief getest wordt op COVID-19 en ondernemen de volgende stappen:
  1. Kind of medewerker blijven in thuisquarantaine totdat persoon minimaal 24 uur klachten vrij is;
  2. Wij nemen direct contact op met de regionale GGD over de vervolgstappen;
  3. Alle betrokken ouders en medewerkers worden geïnformeerd.

 

 • U ontvangt géén communicatie van ons indien een gezinslid van een kind of gezinslid van medewerker van onze opvang positief getest is op COVID-19. Kind of medewerker gaan wél (preventief) 10 dagen in thuisquarantaine.

 

Kinderen en medewerkers zonder klachten kunnen gewoon naar de opvang komen. Wel  benadrukken wij iedereen om alert te blijven op klachten die passen bij COVID-19, zoals:

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts (= temperatuur boven de 38 graden)
 • bij klachten, blijf thuis en vermijd contact met anderen. Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als het nodig is, wordt er getest op COVID-19.

 

Onze medewerkers blijven daarnaast extra alert op ons hygiënebeleid in lijn met de richtlijnen vanuit het RIVM.

Wij begrijpen dat er zorgen zijn, onder u als ouders en ook onder onze medewerkers en informeren daarom betrokkenen direct, waar noodzakelijk.

Heeft u vragen? Mail deze dan naar klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.