1. Wanneer is het service bureau telefonisch bereikbaar?

Het service bureau is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

2. Wanneer kan het contract kinderopvang ingaan?

Het contract kinderopvang kan ingaan op iedere dag van de maand.
Dit geldt tevens voor wijzigingen. Is een wijziging een vermindering in dagdelen dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

3. Kan ik dagdelen / dagen ruilen?

Ruilen van dagen en dagdelen kan binnen een periode van 3 weken voor en 3 weken na de afwezige dag, mits de bezetting dit toelaat. Bij de buitenschoolse opvang kan alleen een schooldag tegen een schooldag  of  een vakantiedag tegen een vakantiedag worden geruild. Ruilen naar een extra openingsdag is niet mogelijk.

4. Wat is de opzegtermijn van het contract kinderopvang?

Wij hanteren een opzegtermijn voor het contract kinderopvang van een maand.
De beëindiging kan ingaan op iedere dag van de maand. U dient per e-mail op te zeggen.

5. Hoe kan ik het contract kinderopvang beëindigen?

Het contract dient schriftelijk beëindigd te worden. Dit kan per post, maar bij voorkeur via e-mail via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl
Graag horen wij de reden van vertrek, zodat wij er eventueel een verbeteractie aan kunnen koppelen.

6. Is mijn kind automatisch ingeschreven voor naschoolse opvang als het al gebruik maakt van het kinderdagverblijf?

Nee, uw kind is niet automatisch ingeschreven vanuit het kinderdagverblijf. U dient uw kind hiervoor apart in te schrijven. Wanneer u een jaar staat ingeschreven heeft u altijd recht op een plaats bij de naschoolse opvang.

7. Waar meld ik mijn kind af wanneer het een keer niet komt?

Afmelden dient zo vroeg mogelijk op de betreffende dag bij de vestiging / groep van het kind te gebeuren. Bij de buitenschoolse opvang kunt u de voice mail inspreken op momenten dat de medewerkers (nog) niet aanwezig zijn of de telefoon niet kunnen opnemen.
U kunt uw kind ook per mail afmelden. De mailadressen staan onder Locaties en de betreffende locatie.

8. Waar kan ik terecht met vragen / opmerkingen over mijn kind op de groep?

Met alle vragen over uw kind kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker van de groep. Zij / hij kent uw kind het beste. Ook kunt u terecht bij het betreffende locatiehoofd.

9. Kan mijn kind ook alleen in schoolvakanties naar de buitenschoolse opvang?

Het is inderdaad mogelijk dat uw kind alleen in de schoolvakanties naar de buitenschoolse opvang komt.

Per vaste opvangdag heeft u – per kalenderjaar, naar rato – twaalf vrij besteedbare dagen (132 uur) tot uw beschikking. Dit vakantie-uren budget is alleen in te zetten voor vakantiedagen en studiedagen.

Alle kinderen zijn standaard tijdens alle vakanties afgemeld. Zo kunt u zelf bepalen wanneer uw kind gebruik maakt van opvang tijdens vakanties. Dit betekent dat uw kind ook op andere vakantie-/studiedagen van harte welkom is naast de gebruikelijke contractdag(en).

Zodra het tegoed in uren op is, worden de extra afgenomen uren in rekening gebracht.

10. Hoe vraag ik de buitenschoolse opvang tijdens schoolvakanties aan?

Aanvragen van vakantieopvang doet u via het Ouderportaal

Ga naar het Ouderportaal: https://skhuizen.ouderportaal.nl en log in met:

–> gebruikersnaam: uw debiteurnummer
–> wachtwoord: BSN van eerste verzorger / uw eigen gekozen wachtwoord / of kies voor wachtwoord vergeten

Volg de onderstaande stappen:
–> Mijn plaatsingen / aanvragen
–> Ruildag / extra dag(deel) aanvragen –> Tegoed besteden

U dient alles in dit veld in te vullen.

Vraag de gewenste vakantie- of studiedag aan via bovenstaande manier en geef voor elke dag apart aan dat u gebruik wenst te maken van onze opvang. Wanneer de opvang akkoord is, ontvangt u van ons een bevestiging.

Wanneer aanvragen, annuleren, ruilen?

  • Als u ervoor zorgt dat de aanvraag voor de sluitingsdata is ingediend, dan garanderen wij dat uw kind bij ons terecht kan. Alle aanvragen die daarna bij ons binnenkomen, kunnen wij slechts op basis van beschikbaarheid honoreren.
  • Ruilen en weer intrekken van de dagen kan alleen vóór het verstrijken van de sluitingsdata. Intrekken van dagen na de sluitingsdata is niet meer mogelijk. Ruilen kan dan alleen als de bezetting op de groep het toelaat, dit zal individueel bekeken worden pér vakantie.
  • De aanvraag voor extra opvang op studiedagen moet 1 week van te voren bij ons binnen zijn en is gegarandeerd vanaf 4 of meer aanmeldingen per opvangdag.

Heeft u nog vragen over het aanmelden van uw kind(eren) voor de opvang in vakanties of op studiedagen?

Mail dan naar klantcontact@kinderopvanghuizen.nl of neem hiervoor contact op met het Service Bureau – Tel: 035 72 00 301

11. Mag mijn kind naar de opvang als het ziek is?

In principe mag een kind dat zich niet al te ziek voelt naar de opvang. Wanneer het kind te veel extra zorg en aandacht nodig heeft en bij bepaalde infectieziekten mag het kind niet naar de opvang. Zie voor uitgebreide informatie ons Ziektebeleid Algemeen (SKH)

12. Waarom vraagt SKH om het Burger Service Nummer (BSN) van ouders en kind?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar het Burger Service Nummer (BSN) en dat van hun kind.
Zij vragen die gegevens zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in het kader van de zorgtoeslag.