Kinderopvangtoeslag

Ouders met kinderen, die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De toeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang, is geregeld in de Wet kinderopvang en is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de hoogte van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en of de ouders werken en/of studeren. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

 

Overzicht van de tarieven

Een overzicht van de tarieven die Stichting Kinderopvang Huizen voor elk dagdeel in rekening brengt:

Kinderopvangtoeslagentabel 2017

Tarieven 2017 Peuterarrangement 52 weken (‘t Houtwurmpje, ‘t Krekeltje en ‘t Morsje)

Tarieven 2017 Peuterarrangement 40 weken (‘t Boketorretje, De Vlinder, De Sprinkhaan en Robbedoes)

Tarieven KDV 2017

Tarieven BSO

Door de afwijkende eindtijden van scholen en de invoer van het continurooster op verschillende scholen, hanteren wij diverse tarieven. Voor de kinderen met een continurooster gelden de tarieven continurooster. Voor de kinderen die geen continurooster volgen geldt het tarief dat vermeld staat bij hun bso-locatie.

Tarieven continurooster

Tarieven 2017 continu

Apart Tarief per bso locatie (voor scholen zonder continurooster)

Omdat de begintijd van bso-opvang afhangt van de tijd dat de school uit gaat, is er voor iedere locatie een apart tarief voor 2016 gemaakt. De berekening van te factureren uren kunt u hieronder vinden. Het wettelijke uitgangspunt hierbij is dat de starttijd van bso is gebaseerd op de tijd van de school die het eerst uit is. Staat de locatie waar uw kind opgevangen wordt, niet in het onderstaande rijtje, dan worden op deze locatie alleen kinderen opgevangen die naar een school gaan met het continurooster. Het tarief voor deze bso-opvang vindt u hierboven.

 

Berekenen kinderopvangtoeslag

Wil je gemakkelijk een proefberekening kinderopvangtoeslag maken? Dan kan via de volgende Link van de Belastingdienst.