Tarieven Kinderopvang Huizen 2019

Ons doel is om kinderen een fantastische tijd te bieden, zodat ouders zorgeloos aan het werk kunnen. Dit doen wij met een zeer professioneel team van pedagogisch medewerkers, die allen een passie voor het werken met kinderen delen. Wij bieden professionele en plezierige opvang.

Zelf je netto kosten berekenen? Klik dan hier. 

Hieronder een overzicht van onze bruto tarieven. 

Kinderdagverblijf

Onze kinderdagverblijven zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen (klik hier voor een overzicht hiervan). 

Tarieven kinderdagverblijf

  Tijd Aantal uur Uurtarief * Uren per maand (per dag) Prijs per dag per maand
Hele dag 7.30 – 18.30 uur 11 uur € 8,09 47,67 uur € 385,58

* Dit uurtarief is inclusief luiers en voeding.

Flexibele opvang
Op onze kinderdagverblijven is ook flexibele opvang mogelijk. Flexibele opvang bestaat uit blokken van 5 uur, met een minimum afname is 6 blokken per maand.
Het uurtarief hiervoor is € 9,59;
De prijs van een blok : € 47,95
Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op mijn onze afdeling Klantcontact: 035 – 72 00 301.

Peuteropvang

Wij hebben peuteropvanglocaties die 52 weken per jaar zijn geopend (met uitzondering van nationale feestdagen) en peuterarrangementen die 40 weken per jaar zijn geopend (gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen). Hieronder een overzicht van het uurtarief van de verschillende mogelijkheden.

Tarieven peuteropvang

  Tijd Aantal uur Uurtarief * Uren per maand (per dag) Prijs per dag per maand
Peuteropvang
52 weken**
8.30 – 13.00 uur  4,5 uur € 8,27 19,5 uur € 161,27
Peuteropvang
40 weken***
1 dag per week
8.30 – 13.00 uur 4,5 uur € 8,56 15 uur € 128,40
Peuteropvang
40 weken***
minimaal 2 dagen
per week
8.30 – 13.00 uur 4,5 uur € 8,29 15 uur € 124,35
Peuteropvang Spelevanck
40 weken
minimaal 2 dagen
per week
8.30 – 12.00 uur 3,5 uur € 8,29 11,5 uur € 96,72

* Dit uurtarief is inclusief luiers en voeding.
** Peuteropvang ‘t Houtwurmpje, ‘t Morsje en ‘t Krekeltje zijn 52 weken per jaar geopend
***Dit geldt voor de peuteropvanglocaties De Sprinkhaan, Poppins’ en ’t Luistervinkje.

Kind met VE-indicatie of geen recht op Kinderopvangtoeslag
Ouder(s) met kinderen met een VE-indicatie (Voorschoolse Educatie) en ouders uit een kostwinnersgezin* komen in aanmerking voor een bijdrage via de gemeente en betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantcontact: 035 – 72 00 301 of mail klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.
*Kostwinnergezin: U heeft een toeslagpartner en een van u beiden werkt of studeert of u werkt of studeert beiden niet. Of u bent alleenstaand en werkt of studeert niet. Deze subsidie is beschikbaar voor kinderen vanaf 2 1/2 jaar.

Voorschoolse opvang

Voor iedereen die vroeg op het werk moet zijn, bieden wij op een aantal bso locaties, op enkele dagen in de week, voorschoolse opvang aan van 7.30 uur tot 8.30 uur. Het uurtarief hiervoor is € 9,82. Wilt u hier meer over weten of weten op welke locaties en dagen dit mogelijk is? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantcontact via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.

Buitenschoolse opvang

Onze bso locaties zijn 52 weken per jaar geopend (met uitzondering van nationale feestdagen). De berekening van het aantal uren per dag is gebaseerd op een doorberekening van:

  1. 40 schoolweken.
    Voor deze weken geldt dat de opvanguren worden berekend op basis van de vroegste eindtijd van de scholen gekoppeld aan de betreffende bso locatie. Met uitzondering van scholen met een continurooster. De berekening van uren staat los van het tijdstip waarop uw kind opgehaald wordt (alle middagen worden berekend tot 18.30 uur).
  2. 12 vakantieweken.
    Voor de vakantieweken geldt dat voor een hele dag 11 uur wordt berekend (7.30 – 18.30 uur).

Vakantie uren tegoed
Voor vakantieopvang kan gebruik gemaakt worden van het vakantie uren tegoed. Dit is een tegoed van twaalf  vrij besteedbare dagen per vaste opvangdag,  in te plannen in dagen van 11 uur, per kalenderjaar  (132 uur). De uren voor extra openingsdagen, zoals een  studiedag, kunnen ook opgenomen worden uit  het vakantie uren tegoed.

Niet opgenomen uren worden aan het eind van het kalenderjaar  niet gerestitueerd en komen te vervallen. Indien u voor het einde van het jaar de overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigt, worden de vrij besteedbare dagen herberekend. Heeft u teveel uren opgenomen, dan worden deze in rekening gebracht.

Tarieven BSO

  Eindtijd Aantal uur * Uurtarief ** Prijs per dag per maand
BSO continu rooster

Vanaf 14.00 uur

18.30 uur 4,50 uur € 7,75 € 201,50
BSO korte middag

vanaf 14.00 uur of later

18.30 uur Afhankelijk per school/
bso locatie
€ 7,75 Afhankelijk per school/
bso locatie: Bereken zelf je netto kosten
BSO lange middag

Start tussen 11.45 – 14.00 uur

18.30 uur Afhankelijk per school/
bso locatie
€ 7,00 Afhankelijk per school/
bso locatie: Bereken zelf je netto kosten

* De berekening van de persoonlijke uren wordt als bijlage van het  contract verstuurd.
** Dit uurtarief is inclusief het vervoer van school naar opvang en voeding.

Vakantie opvang

Heeft u geen contract met ons, maar wilt u wel in de vakantie opvang afnemen, dan is dit mogelijk in dagen van 11 uur. Het uurtarief hiervoor is € 8,75. Wilt u hier meer over weten neemt u dan contact op mijn onze afdeling Klantcontact: 035 – 72 00 301.

Kinderopvangtoeslag

Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Als werkende/studerende ouder(s) heeft u recht op een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.

Het maximum uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst, is voor 2019 vastgesteld op:

Belastingdienst Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag 2019 *
Kinderdagverblijf € 8,02
Peuteropvang  € 8,02
Buitenschoolse opvang € 6,89

*Over het deel dat boven dit uurtarief uitkomt, wordt geen toeslag verleend.

Zelf je netto maandkosten berekenen? Klik dan hier voor onze rekentool. 

Belangrijk: Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst zijn de tarieven en uren per maand zijn nodig. Er kunnen echter kleine prijsverschillen ontstaan in de berekening als gevolg van afronding.

Klik hier voor een uitleg over de kosten van kinderopvang in Nederland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.