Tarief 2019: meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoord over de tariefswijziging voor 2019

 Vraag: Wat betekent de tariefswijziging concreet voor mijn maandelijkse kosten?

Wat de tariefswijziging concreet betekent voor uw maandelijkse kosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw (eventuele) inkomen.
Wilt u precies weten wat uw netto maandkosten in 2019 zijn? Ga dan naar onze rekentool Netto kosten berekenen.

Vraag: Waarop is de tariefsverhoging gebaseerd?

Bij het vaststellen van de tarieven wordt gekeken naar de verwachte kosten. Daarnaast is ook het Besluit Kinderopvangtoeslag 2019 vanuit de Belastingdienst een belangrijke pijler.

De kosten voor 2019 groeien als gevolg van:

  • CAO verhoging
  • Inflatie kosten
  • Verhoging kosten als gevolg van maatregelen Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
    • Invoering pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach
    • Beroeps Kracht Ratio voor babygroepen, 1 medewerkers op 3 baby’s (voorheen 4 baby’s)

Bij het vaststellen van de tarieven is ons streven geweest, om zo dicht mogelijk bij het maximaal vergoede uurtarief Kinderopvangtoeslag Belastingdienst te blijven.

Vraag: Waarom een verschil in de tariefverhoging tussen kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang?

Voor de kinderdagverblijven geldt dat de kosten meer zullen stijgen als gevolg van de maatregelen vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De overheid compenseert deze verhoging ook, door het tevens verhogen van het maximum uurtarief Kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. 

Voor de buitenschoolse opvang geldt echter dat de verwachtte besparing die de overheid voorziet, niet op ons van toepassing is. Echter de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor bso is wel verlaagd. Om onze klanten tegemoet te komen, hebben wij een korting doorberekend op onze tariefverhoging.

Vraag: Welke tarief geldt nu voor mij?  

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Per mail heeft u een individuele berekening (per kind) ontvangen met daarin het voor u geldende uurtarief en de kosten per maand. Tevens vindt u al onze tarieven op onze website www.kinderopvanghuizen.nl/tarieven-2019.

Heeft u nog andere vragen over de tariefswijziging 2019? Mailt u deze dan naar klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.

Klik hier voor een uitleg over de kosten van kinderopvang in Nederland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

 

Om het gebruik van onze website te kunnen meten en de website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid in onze privacyverklaring.