Steun de petitie “Kom op voor Kinderopvang”

Om de kwaliteit  in de kinderopvang te behouden en te verbeteren is de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK)ingevoerd: een set van 21 maatregelen.

Een van de maatregelen echter, baart ons en alle branchepartijen, zorgen. Per 1 januari 2019 moet er meer personeel worden ingezet bij de opvang van baby’s (0 – 1 jaar), één beroepskracht op drie baby’s (momenteel één beroepskracht op vier baby’s).

Er heerst sterke twijfel of dit zal bijdragen aan verhoging van de kwaliteit. De vraag is onder andere of extra gezichten op de groep het welzijn van de baby’s ten goede komt of niet. Leidt  de voorgenomen maatregel niet juist tot  minder rust op de groepen?

Sowieso leidt de maatregel tot  hogere kosten en als gevolg daarvan duurdere en minder toegankelijke kinderopvang voor ouders. Daarnaast is het de vraag hoe we aan voldoende extra pedagogisch medewerkers komen gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Al in 2017 is er onderzoek gedaan naar de mogelijke invoering van deze maatregel. Daaruit bleek dat invoering een heftige, soms ronduit catastrofale financiële verzwaring kan betekenen voor kinderopvangorganisaties, waardoor de bereikbaarheid en de continuïteit van de opvang onder druk komt te staan.

Het vervolgonderzoek dat daarna in opdracht van de overheid is uitgevoerd op basis van een theoretisch model, hield echter te weinig rekening met  de dagelijkse praktijk op kinderdagverblijven, zoals: regionale spreiding, wisselende bezettingsgraden en het nijpende personeelstekort in de sector en geeft daardoor geen realistisch beeld van de werkelijke kosteneffecten.

De verzwaring in de kosten zal vooral voor kleine en middelgrote organisaties financieel een (te) zware last zijn. Zij moeten in veel gevallen de prijzen tot ver boven de maximale kinderopvangtoeslagvergoeding  verhogen. Kinderopvang wordt daardoor voor minder ouders (en hun kinderen) bereikbaar. De hogere kosten in combinatie met lagere opbrengsten zal er toe leiden dat organisaties gaan bezuinigingen en faillissementen op de loer liggen.

Branchepartijen laten daarom een eigen praktijkonderzoek uitvoeren, dat een realistischer beeld moet geven van de effecten van een aangepaste beroepskracht-kind ratio. De uitkomsten van dit onderzoek worden in mei verwacht. Dat is ook het moment dat er over de invoering van deze maatregel besloten gaat worden door de Tweede Kamer.

Steun daarom deze petitie!
Hiermee roepen wij – ouders, werknemers en kinderopvangorganisaties – politiek Den Haag op, om de zorgen van het veld serieus te nemen en de voorgenomen maatregel niet in zijn huidige vorm in te voeren.

Er zijn alternatieve maatregelen denkbaar, die zorgen voor meer rust en aandacht voor kinderen van 0-1 jaar en die bovendien minder kostenverhogend werken.  Denk daarbij aan het beschikbaar stellen van taakuren voor personeel, of het specifiek koppelen van pedagogisch coaches en huishoudelijk medewerkers aan de babyopvang.

Wij staan voor veilige en goede kinderopvang. Het belang van het kind en de toegankelijkheid van kinderopvang staat voorop. Laat deze maatregel niet zijn doel voorbij schieten.

Teken de petitie om daarvoor te zorgen! Klik hier voor de petitie 

Om het gebruik van onze website te kunnen meten en de website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid in onze privacyverklaring.