Ouders hebben inspraak op de opvang via de oudercommissies en de centrale oudercommissie.
U kunt bij de oudercommissie  terecht  met ideeën of verbetervoorstellen, maar ook voor vragen en/of klachten. Samen met u kunnen we de belangen van uw kind optimaal behartigen!

Oudercommissie (OC)
Elke locatie heeft een eigen oudercommissie (zie overzicht hieronder) die de belangen van de ouders van deze locatie behartigt en aanspreekpunt is. De oudercommissieleden kennen de locatie van uw kind goed, omdat de eigen kinderen daar ook een plaats hebben. Zij willen positief kritisch zijn. Een oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden; zo breed mogelijk verspreid over de groepen op de locatie.

De oudercommissie komt regelmatig bijeen en organiseert of ondersteunt activiteiten, zoals ouderavonden.  De oudercommissie overlegt daarnaast ook met het locatiehoofd van de locatie over operationele zaken.

Centrale Oudercommissie (COC)
De centrale oudercommissie heeft een adviserende rol ten aanzien van beleid en uitvoering. Zij behartigt de belangen van alle ouders die gebruikmaken van de diensten van Stichting Kinderopvang Huizen. Deze commissie heeft regelmatig overleg met de directeur/bestuurder. Voorzitter van de centrale oudercommissie is Marlou van Gestel (van OC Marriekolf). De overige leden zijn de voorzitters van de OC’s van alle andere locaties: kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.

Aanmelden
De kwaliteit van de medezeggenschap staat of valt met de animo van ouders om actief deel te nemen. Bent u een betrokken ouder die wil meedenken over de opvang van uw kind?
Meld u dan aan!
Enkele locaties zijn nog hard op zoek naar nieuwe oudercommissieleden (zie hieronder). Stuur een e-mail of neem contact op met het locatiehoofd van uw locatie.

Contact
U kunt ons natuurlijk ook via de mail op de hoogte stellen van uw ideeën, verbetervoorstellen, klachten doorgeven, vragen stellen of informatie krijgen.
E-mailadres per locatie zie onderstaand schema. Het algemene OC mailadres is: coc@kinderopvanghuizen.nl