Inspraak via de oudercommissie

Wij vinden de rol van de ouders in het functioneren van onze locaties erg belangrijk. Hun ideeën en wensen inspireren ons om ons beleid te blijven ontwikkelen. Inspraak is geregeld via de oudercommissie, die de kwaliteit bewaakt en meedenkt over onderwerpen als veiligheid, opvoeding, gezondheid, openingstijden, activiteiten en prijsbeleid. Drie keer per jaar komt de oudercommissie, samen met het locatiehoofd bijeen, om dit soort onderwerpen te bespreken.

Meer weten over de oudercommissie?

Vraag de Teammanager dan gerust om meer informatie. Wellicht is het wat. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders actief meedenken door het aandragen van ideeën, suggesties en verbeterpunten. 

Zitting nemen in een oudercommissie?

Wij hechten grote waarde aan de inspraak van ouders, dus doe jezelf en ons een groot plezier en meld je bij de Teammanager aan als oudercommissielid. Je vergadert dan 3 keer per jaar. Je kan bij interesse ook mailen naar coc@kinderopvanghuizen.nl.

Centrale Oudercommissie?

Van elke locatiegebonden oudercommissie zit er een afgevaardigde in de Centrale Oudercommissie (COC). Deze adviseert de directeur-bestuurder op organisatiebreed over de genoemde onderwerpen, strategie en beleid. Jaarlijks vindt er ook een overleg met de Raad van Toezicht plaatst. 

Contact met een oudercommissie

Wilt u contact met een van de oudercommissies? Dit kan via de Teammanager van uw locatie of stuur een mail naar coc@kinderopvanghuizen.nl.