Inspraak via de oudercommissie

Wij vinden de rol van de ouders in het functioneren van onze locaties erg belangrijk. Hun ideeën en wensen inspireren ons om ons beleid te blijven ontwikkelen. Inspraak is geregeld via de oudercommissie, die de kwaliteit bewaakt en meedenkt over onderwerpen als veiligheid, opvoeding, gezondheid, openingstijden, activiteiten en prijsbeleid. Drie keer per jaar komt de oudercommissie, samen met het locatiehoofd bijeen, om dit soort onderwerpen te bespreken.

Meer weten over de oudercommissie?

Vraag dan gerust aan het locatiehoofd om meer informatie. Wellicht is het wel wat. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders actief meedenken door het aandragen van ideeën, suggesties en verbeterpunten. Contact met de oudercommissie kan via een mail naar coc@kinderopvanghuizen.nl of bij de leiding van elke locatie.

Zitting nemen in een oudercommissie?

Wij hechten grote waarde aan de inspraak van ouders, dus doe jezelf en ons een groot plezier en meld je aan als oudercommissielid. Je vergadert dan 3 keer per jaar. Aanmelden kan via het locatiehoofd.

Centrale Oudercommissie?

Van elke locatiegebonden oudercommissie zit er een afgevaardigde in de Centrale Oudercommissie (COC). Deze adviseert de directeur-bestuurder op organisatiebreed over de genoemde onderwerpen, strategie en beleid. Jaarlijks vindt er ook een overleg met de Raad van Toezicht plaatst. 

Oudercommissie Kinderdagverblijven:

Koelemoes

Miranda Pastoor (voorzitter)
Barbara Schaap
Jacco van den Heuvel
Stephan Kern
Samantha Reijn
ockoelemoes@kinderopvanghuizen.nl

Toethoorn

Laura van der Groep (voorzitter)
Saskia Morreau 
Joost Veldman
Lutske Goubitz
Andra Pusco
Merel Bilderbeek
Frank Kolder
Anita van de Veen
Nelleke Dankers

octoethoorn@kinderopvanghuizen.nl

Oudercommissie Peuteropvang:

De Sprinkhaan

Viola Appelboom (voorzitter)
Tanja Ruizendaal
ocsprinkhaan@kinderopvanghuizen.nl

‘t Boketorretje

Alexandra Stinis
W. Meijners
octboketorretje@kinderopvanghuizen.nl

‘t Krekeltje

Ilona Veer
Evelien Schuttenhelm
octkrekeltje@kinderopvanghuizen.nl

‘t Morsje

Cathy van de Garde (voorzitter)
Miranda Pastoor – Doggen
ocmorsje@kinderopvanghuizen.nl

De Vlinder

Serap Celik
Angelina Sanou
Assia Lardjane
ocvlinder@kinderopvanghuizen.nl

‘t Houtwurmpje

Laura Schipper
Nadia Moosdorff
octhoutwurmpje@kinderopvanghuizen.nl

Robbedoes

Rinske Vooijs (voorzitter)
Hanne Hagedoorn
ocrobbedoes@kinderopvanghuizen.nl

Oudercommissie Buitenschoolse Opvang:

Amerij

Marion van de Paardt (voorzitter)
Marjolijn de Kruijff-Smeenk

Jump In

Astrid de Boer (voorzitter)

Jump In Meent

Petra Senteur
Frits Egmond
Judith Diepbrink

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de OC? Mail dan naar bdevos@kinderopvanghuizen.nl.

Marriekolf

Mari Wigham
Sabine Casander-Rosendal

Trikkert

Brenda Kloosterman (voorzitter)
Barbara Diependaal
Karin Schipper – De Boer
Nico de Leeuw
octrikkert@kinderopvanghuizen.nl

De Kameleon

Sonja  van der Splinter-Wouters
kameleon@kinderopvanghuizen.nl

Kremmerd

Marjolein van der Hulst (Voorzitter)
Marc Staalman 
Janneke Tigelaar-Bakker
Marjolein van der Hulst
ockremmerd@kinderopvanghuizen.nl

 

Toevlucht

Sjoukje Ensink (voorzitter)
Mariëlle Veldhuizen-de Vries

Vrom en tom

Kirsten Veerman
Clara Kop
Sigrid Aartsen
Linda van Beilen
ocvromentom@kinderopvanghuizen.nl

De Brug

Jacqueline Sluijsmans (voorzitter)
Nils Volmer
Sandra Oud
ocdebrug@kinderopvanghuizen.nl