Organisatie

Kinderopvang Huizen is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat ons positieve resultaat grotendeels wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie; kwaliteit van de locaties, kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers, kwaliteit en ontwikkeling van de dienstverlening.

Onze medewerkers zijn hierbij onze grootste kracht, zij maken onze belofte waar: “Ontzorging van de ouders, doordat de kinderen een fantastische tijd bij ons hebben. Ze ontwikkelen zich optimaal en ontdekken hun talenten. Een verrijking voor het leven”. 

Onze medewerkers zijn betrokken en enthousiast en worden, binnen onze platte organisatiestructuur,  uitgedaagd om actie mee te denken over het beleid en de dienstverlening. Zij krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen middels opleidingen en trainingen en om daar waar mogelijk door te groeien. Met een groot verantwoordelijkheids- en saamhorigheidsgevoel garanderen wij kwalitatieve dienstverlening aan kinderen en ouders.

Directie en Managementteam

De dagelijkse leiding van de Stichting Kinderopvang Huizen is in handen van de directeur Louise Klaver. Zij is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de gang van zaken binnen alle opvanglocaties.

Yvonne Lagerburg vormt samen met Louise Klaver het Managementteam. Zij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op het Servicebureau en bewaakt de gezonde financiële positie van de organisatie door onder andere een efficiënte bedrijfsvoering.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en houdt de continuïteit van de organisatie in de gaten.

De RvT kiest voor een actief toezichthoudende rol. Zij wenst goed geïnformeerd en actief betrokken te zijn bij SKH. Dat krijgt primair invulling in de reguliere vergaderingen met de directeur-bestuurder. Daarin zijn vaste agenda onderwerpen: kwaliteit van de kinderopvang, de ontwikkelingen in de markt, de personele en organisatie ontwikkeling, de bedrijfsvoering en de financiële resultaten. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol, vanuit die rol denkt zij mee over de toekomst van onze organisatie en onze maatschappelijke positie. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar en heeft tussentijds regelmatig overleg met de directie.

De RvT bestaat uit vier deskundige, bij de kinderopvang betrokken leden met een brede expertise.
De leden zijn onafhankelijk en hebben dus geen directe relatie met de organisatie.

Centrale oudercommissie

In de centrale oudercommissie (coc) bespreken ouders op centraal niveau met de Raad van Bestuur beleidszaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. Elk lid vertegenwoordigt een of meerdere vestigingen.