Nieuwsbrief voor ouders – 1, 2018

Het laatste nieuws

Elk kwartaal ontvangen ouders via ons ouderportaal een nieuwsbrief met informatie over relevante ontwikkelingen binnen de kinderopvang in het algemeen en bij Stichting Kinderopvang Huizen in het bijzonder. Onderstaand een overzicht:

2018Nsbrief voor ouders 3 2018

2017