Kinderopvang is goed voor kinderen

Je overweegt om je kind naar de kinderopvang te brengen. Je vertrouwt wel dat het goed komt, maar ergens voel je je tóch een beetje ongemakkelijk. Je denkt aan het liedje: “Niemand laat zijn eigen kind alleen…” Dat is heel natuurlijk, vooral in het begin. Maar het wordt snel minder. Zeker als je onze professionele en lieve ‘juffen’ beter leert kennen. Als je je realiseert dat je kind bij ons juist helemaal niet alleen is. En als je ziet hoe leuk jouw schat het vindt om bij ons te komen spelen en te leren.

Kinderopvang-Huizen_0235

Genoeg aandacht

Voor ouders of oppassende opa’s en oma’s is het best zwaar om een kind de hele dag actief en positief aandacht te geven. Bij de kinderopvang krijgen ze die aandacht wél. Niet alleen van de pedagogisch medewerksters, maar ook van elkaar. Dat begint al op heel jonge leeftijd. Samen spelen en leren maakt kinderen vrolijker en socialer. Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van je kind. Op al onze locaties is de voertaal Nederlands. Als je kind anderstalig is, spreken wij je kind in eerste instantie in het Nederlands aan en stimuleren wij je kind om Nederlands te spreken.

Jouw inbreng telt!

Wij vinden het heel belangrijk om samen met jou te werken aan de ontwikkeling van jouw kind. Daarom nemen we regelmatig de tijd om – informeel of op afspraak – even te overleggen over hoe het gaat. Komt je kind nog met plezier naar de opvang? Wat kan er beter? Hoe gaat het met de ontwikkeling? Waar zijn we mee bezig en hoe reageert jouw kind? Wij hebben er dan misschien voor doorgeleerd, maar uiteindelijk ben jij de ouder, jij houdt de belangrijkste stem in de benadering van jouw kind. Praat steeds met ons, stel je vragen, laat ons weten wat je voelt en vindt. Zo kunnen we jou en je kind precies de service bieden die jij wenst.

Kijk verder…

Lees alles over onze kinderdagverblijven, de speciale arrangementen voor peuteropvang, de buitenschoolse opvang voor kinderen op de basisschool en onze speciale vakantieprogramma’s.