Inschrijven vervoersdienst

Wilt u uw kind naar de (sport)vereniging binnen Huizen of Bijvanck laten brengen en/of op laten halen tijdens de vaste bso-dag? Als u uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum onderstaand formulier invult, gaan wij onze uiterste best doen het vervoer voor u te regelen, mits het logistiek haalbaar is. Mocht dit niet het geval zijn dan plaatsen wij uw verzoek op de wachtlijst.
Voorwaarden vervoer van/naar vereniging:
 • • Binnen twee weken na inschrijving hoort u van onze vervoersplanner of en per wanneer wij uw kind kunnen gaan brengen en/of halen.
 • • Kinderen worden tot aan de ingang van de vereniging of club gebracht. Zij zullen dus zelfstandig naar binnen gaan.
 • • Wij kunnen uw kind op de bso helpen met omkleden. Bij de sportvereniging zal uw kind dit zelfstandig moeten kunnen doen.
 • • Bij het ophalen dient uw kind klaar te staan op de afgesproken plaats bij de vereniging of club.
 • • Stichting Kinderopvang Huizen is verantwoordelijk voor uw kind tot het moment dat uw kind op het terrein van de vereniging is.
 • • Stichting Kinderopvang Huizen is bij het ophalen weer verantwoordelijk vanaf het moment dat uw kind zich meldt bij de chauffeur van Stichting Kinderopvang Huizen.
 • • Stichting Kinderopvang Huizen is niet aansprakelijk te stellen voor leed/schade ontstaan door het niet (op tijd) kunnen uitvoeren van deze service indien er sprake is van overmacht.
 • • Wij kunnen uw kind naar de vereniging brengen wanneer de aanvangstijd van de activiteit niet later is dan 18.00 uur.
 • • Tot 17.30 uur halen wij uw kind op van de vereniging en brengen wij hem/haar terug naar de bso. Eindigt de activiteit later dan dient u uw kind zelf op te halen.
 • • Wijzigingen in tijden van de trainingen/lessen moeten minimaal 2 weken voor de start doorgegeven via vervoer@kinderopvanghuizen.nl, waarna opnieuw naar de mogelijkheden gekeken zal worden.
 • • Wanneer uw kind een keer niet meegaat met het vervoer, verzoeken wij u dit tijdig via een mail naar vervoer@kinderopvanghuizen.nl te laten weten.
 • • Tijdens schoolvakanties, winter- en zomerstops regelt Stichting Kinderopvang Huizen geen vervoer.
 • • Deze vervoersregeling geldt per schooljaar; u dient uw kind voor een nieuw schooljaar opnieuw aan te melden.
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier stemt u in met deze voorwaarden.

Gegevens kind
Naam kind(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ

Gegevens vereniging
DD slash MM slash JJJJ

Dag(en)
Brengen / Halen **
Brengen / Halen **
Brengen / Halen **
Brengen / Halen **
Brengen / Halen **
* startdatum ligt minimaal 2 weken na het inleveren van het inschrijfformulier.
** Aankruisen wat van toepassing is.

Handtekening ouders
DD slash MM slash JJJJ