Twee Leden Raad van Toezicht (m/v)
Met kennis en ervaring op het gebied van marketing, pr, communicatie,
HRM of ICT

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directeur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur, een en ander conform statuten en reglement. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de directeur circa zes keer per jaar. Vaste onderwerpen zijn: kwaliteit van het primaire proces, financiën, bedrijfsvoering, ontwikkeling van medewerkers en organisatie. De Raad van Toezicht heeft minimaal eenmaal per jaar een gesprek met het managementteam, de Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. Lees verder 

 

Vier vacatures Pedagogisch medewerker kinderdagverblijf Toethoorn(m/v)

Als pedagogische medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Je bent het gezicht van SKH voor ouders en kinderen en bouwt een blijvende relatie met hun op. Je zorgt voor een gezond, warm en geborgen klimaat waar de kinderen zich prettig bij voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Tevens schep je samen met jouw collega’s een situatie waarin de kinderen zich veilig voelen, gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Je zorgt voor activiteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Wij zijn momenteel per direct op zoek naar:

  • Pedagogisch medewerker voor de Babygroep Zeepaardjes (0 – 1,5 jaar) => gemiddeld 18 uur, per direct op woensdag en donderdag. Klik hier voor de volledige vacature.
  • Pedagogisch medewerker voor de 0 – 3 jarigen groep Hippo => gemiddeld 14 uur, per direct op donderdag de hele dag en vrijdagochtend. Klik hier voor de volledige vacature.
  • Pedagogisch medewerker voor de 0 – 3 jarigen groep Vuurvlieg=> gemiddeld 34 uur, per direct op maandag, dinsdag, donderdag de hele dag en vrijdag. Klik hier voor de volledige vacature. 
  • Pedagogisch medewerker voor de 0 – 3 jarigen groep Vuurvlieg=> gemiddeld 14 uur, per direct op maandagochtend en vrijdag de hele dag. Klik hier voor de volledige vacature.

De werktijden liggen tussen 07:00 en 19:00 uur. De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald.

-Pedagogisch medewerker  buitenschoolse opvang Toevlucht (m/v)-
Gemiddeld 15 uur per week op maandag, dinsdag en donderdag

In verband met een groeiend aantal kinderen zijn wij voor onze buitenschoolse opvanglocatie Toevlucht per 1 januari 2018 op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker (m/v).

De werktijden liggen tussen 13.30 uur en 18.30 uur. De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald. Tijdens schoolvakanties en/of extra openingsdagen werk je, afhankelijk van het kindaantal, hele dagen. Op dinsdag wordt er in eerste instantie gewerkt op een andere locatie.

Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Je bent het gezicht van SKH voor ouders en kinderen en bouwt een blijvende relatie met hun op. Je zorgt voor een warm en geborgen klimaat waarin de kinderen zich goed kunnen voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Je schept een situatie waarin de kinderen gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen. Je organiseert diverse activiteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Lees verder 

 

-Pedagogisch medewerker(s) oproep (m/v)-
In eerste instantie op basis van nul uren. In overleg daarna mogelijk uren op contract

De werktijden liggen tussen 07:30 en 18:30 uur. De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald.

Wat houdt de functie in?
Als pedagogisch medewerker in onze oproeppool heb je een zeer afwisselende baan. Je bent zeer flexibel inzetbaar op de verschillende locaties van onze buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en peuterarrangementen. Bij voorkeur ben je in ieder geval dinsdag beschikbaar, maar graag ook op andere dagen. Samen met de vaste pedagogisch medewerkers ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Ondanks de afwisseling van locaties ben je het gezicht van SKH voor ouders en kinderen en weet je ze te binden aan SKH. Je zorgt voor een warm en geborgen klimaat waarin de kinderen zich goed kunnen voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Je schept een situatie waarin de kinderen gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen en organiseert diverse activiteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Lees verder 

 

-Sportleider buitschoolse opvang (m/v)-
20 uur per week verdeeld over maandag-, dinsdag- en donderdag

De definitieve werktijden worden volgens roosterindeling bepaald. Er wordt in ieder geval in de middag gewerkt.

Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Je bent het gezicht van SKH voor ouders en kinderen en bouwt een blijvende relatie met hun op. Je zorgt voor een gezond en geborgen klimaat waarin de kinderen zich goed kunnen voelen en een fantastische tijd bij ons hebben. Je schept samen met jouw collega’s een situatie waarin de kinderen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen op zowel sportief als lichamelijk en geestelijk vlak. Je organiseert diverse sport- en spelactiviteiten die aansluiten op de behoefte van de kinderen. Lees verder