Tarieven Kinderopvang Huizen 2018

Ons doel is om kinderen een fantastische tijd te bieden, zodat ouders zorgeloos aan het werk kunnen. Dit doen wij met een zeer professioneel team van pedagogisch medewerkers, die allen een passie voor het werken met kinderen delen. Wij bieden professionele en plezierige opvang.

Kinderdagverblijf

Onze kinderdagverblijven zijn 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen (klik hier voor een overzicht hiervan). U kunt kiezen voor hele dag of halve dagopvang.

Tarieven kinderdagverblijf

  Tijd Aantal uur Uurtarief * Uren per maand (per dag) Prijs per dag per maand
Hele dag 7.30 – 18.30 uur 11 uur € 7,49 47,67 uur € 357,02
Halve dag 7.30 – 13.30 (ochtend)

13.30 – 18.30 (middag)

6 uur

5 uur

€ 7,82

€ 7,82

26,00 uur

21,67 uur

€ 203,32

€ 169,43

* Dit uurtarief is inclusief luiers en voeding.

Flexibele opvang
Op onze kinderdagverblijven is ook flexibele opvang mogelijk. Het uurtarief hiervoor is € 8,88. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op mijn onze afdeling Klantcontact: 035 – 72 00 301.

Peuteropvang

Wij hebben peuteropvanglocaties die 52 weken per jaar zijn geopend (met uitzondering van nationale feestdagen) en peuterarrangementen die 40 weken per jaar zijn geopend (gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen). Hieronder een overzicht van het uurtarief van de verschillende arrangementen.

Tarieven peuteropvang

  Tijd Aantal uur Uurtarief * Uren per maand (per dag) Prijs per dag per maand
Peuteropvang
52 weken
8.30 – 13.00 uur  4,5 uur € 7,82 19,5 uur € 152,49
Peuteropvang
40** weken,
1 dag per week
8.30 – 13.00 uur 4,5 uur € 8,10 15 uur € 121,50
Peuteropvang
40**weken,
minimaal 2 dagen
per week
8.30 – 13.00 uur 4,5 uur € 7,84 15 uur € 117,60

* Dit uurtarief is inclusief luiers en voeding.
** Dit geldt voor de peuteropvanglocaties De Sprinkhaan, Robbedoes, De Vlinder en ’t Boketorretje.

Voor peuteropvang geldt dat je opvang kunt genieten onder de Wet Kinderopvang en dus een tegemoetkoming in de kosten krijgt middels Kinderopvangtoeslag. 

Ouder(s) met kinderen met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE) en/of ouders uit een kostwinnersgezin (een ouder werkt of studeert) komen in aanmerking voor een bijdrage via de gemeente en betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantcontact: 035 – 72 00 301.

Buitenschoolse opvang

Onze bso locaties zijn 52 weken per jaar geopend (met uitzondering van nationale feestdagen). De berekening van het aantal uren per dag is gebaseerd op een doorberekening van:

  1. 40 schoolweken.
    Voor deze weken geldt dat de opvanguren worden berekend op basis van de vroegste eindtijd van de scholen gekoppeld aan de betreffende bso locatie. Met uitzondering van scholen met een continurooster. De berekening van uren staat los van het tijdstip waarop uw kind opgehaald wordt (alle middagen worden berekend tot 18.30 uur).
  2. 12 vakantieweken.
    Voor de vakantieweken geldt dat voor een hele dag 11 uur wordt berekend (7.30 – 18.30 uur).

Vakantie uren tegoed
Voor vakantieopvang kan gebruik gemaakt worden van het vakantie uren tegoed. Dit is een tegoed van twaalf  vrij besteedbare dagen per vaste opvangdag,  in te plannen in dagen van 11 uur, per kalenderjaar  (132 uur). De uren voor extra openingsdagen, zoals een  studiedag, kunnen ook opgenomen worden uit  het vakantie uren tegoed.

Niet opgenomen uren worden aan het eind van het kalenderjaar  niet gerestitueerd en komen te vervallen. Indien u voor het einde van het jaar de overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigt, worden de vrij besteedbare dagen herberekend. Heeft u teveel uren opgenomen, dan worden deze in rekening gebracht.

Tarieven BSO

  Eindtijd Aantal uur * Uurtarief ** Prijs per dag per maand
BSO continu rooster

Vanaf 14.00 uur

18.30 uur 4,50 uur € 7,49 € 194,74
BSO korte middag

vanaf 14.00 uur of later

18.30 uur Afhankelijk per school/
bso locatie
€ 7,49 Afhankelijk per school/
bso locatie
BSO lange middag

Start tussen 11.45 – 14.00 uur

18.30 uur Afhankelijk per school/
bso locatie
€ 6,76 Afhankelijk per school/
bso locatie

* De berekening van de persoonlijke uren wordt als bijlage van het  contract verstuurd.
** Dit uurtarief is inclusief het vervoer van school naar opvang en voeding.

Wilt u de tarieventabellen bekijken per locatie of school? Klik dan hier

Kinderopvangtoeslag
Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, subsidieert de overheid kinderopvang door middel van de Kinderopvangtoeslag. Als werkende/studerende ouder(s) heeft u recht op een bijdrage in de kosten. De bijdrage is inkomensafhankelijk..

Het maximum uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst, is voor 2018 vastgesteld op:

Belastingdienst Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag 2018 *
Kinderdagverblijf € 7,45
Peuteropvang (zowel 52 als 40 weken) € 7,45
Buitenschoolse opvang € 6,95

*Over het deel dat boven dit uurtarief uitkomt, wordt geen toeslag verleend.

Wilt u weten op hoeveel Kinderopvangtoeslag u recht heeft? Klik dan hier voor een proefberekening.

Belangrijk: Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst zijn deze tarieven en uren per maand zijn nodig. Er kunnen echter kleine prijsverschillen ontstaan in de berekening als gevolg van afronding.

Wilt u de tarieven van 2017 bekijken? Klik dan hier.