Kinderen groeien snel.  Kinderen leren graag.  Kinderen zijn actief.

Van die kenmerken maken wij spelenderwijs gebruik om de kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfverzekerde en zelfbewuste persoontjes. Kinderen kunnen door activiteiten hun vaardigheden oefenen, hun emoties uiten, contact hebben met andere kinderen en ze kunnen er bovendien plezier aan beleven.

Wij bieden dagelijks verschillende activiteiten aan. Deze zijn gericht op de pedagogische ontwikkeling en het spelenderwijs leren. Natuurlijk maakt het buitenspelen daar een onderdeel van uit, maar wij gaan verder.

Wij bieden een programma aan dat gebruik maakt van zowel activiteiten als thema’s. Activiteiten zijn er op gericht om kinderen actief te betrekken bij wat er gebeurt, heb te prikkelen en te stimuleren om dingen zelf te ontdekken en lokken interactie onderling en met de pedagogisch medewerkers uit.

De thema’s verwijzen naar overkoepelende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de seizoenen, feestdagen of delen van de wereld. Door met thema’s te werken kunnen kinderen enerzijds zich verdiepen in een onderwerp, terwijl ze anderzijds steeds op een andere manier worden uitgedaagd.

Thema’s KDV & Peuterarrangementen:

2 jan – 10 feb Knuffels
13 feb – 24 mrt Wat heb je aan vandaag?
27 mrt – 5 mei Circus
8 mei – 16 jun Dit ben ik
19 jun – 21 jul Aarde, water, lucht
24 jul – 1 sept Tour de talent
4 sept – 13 okt Hatsjoe
16 okt – 24 nov Regen
27  nov – 29 dec Feest

 

Thema BSO:

januari –  februari Vriendschap
april –  mei Circus
juli – augustus Tour de talent
oktober / november (ont)spanning